InfoCaption
Booke demo!

Verdsatt guide for utregning av karbohydrater for en tryggere hverdag

Diabetes type 1 er en utfordrende og kronisk sykdom som påvirker både barn og voksne. Hvert år diagnostiseres rundt 1 000 barn og like mange voksne bare i Sverige. Sykdommen krever en kompleks behandling som gjøres utenfor sykehusets vegger, noe som setter ekstra press på de berørte. Å balansere blodsukkeret, unngå for høye og for lave nivåer og dosere rett mengde insulin, er en daglig utfordring som kan sammenlignes med å gå på slakkline, med andre ord – vanskelig å balansere. 

Vi vil løfte fram en fantastisk guide for utregning av karbohydrater, produsert av vår kunde Together against Diabetes1 (T.A.D.1). Målet med guiden er å hjelpe personer med diabetes type 1 å dosere insulin så nøyaktig som mulig i forhold til den maten de spiser. Elin Cederbrant och Emma Bygdén som står bak guiden er tydelige på at utregning av karbohydrater bare er en liten brikke i den komplekse behandlingen av diabetes type 1. For å oppnå best mulig resultat må man også ta hensyn til andre faktorer som påvirker insulindoseringen, som sammensetning av måltidene, aktivitetsnivå og fremtidige planer.

Elin og Emma forteller videre:
"Vi har utviklet denne guiden som et supplement til T.A.D.1s app, som har en funksjon med utregning av karbohydrater. Målet vårt var å gjøre guiden brukervennlig for alle som trenger å lære om utregning av karbohydrater, fra nydiagnostiserte barn med foreldre og besteforeldre som ønsker å støtte sine barnebarn, til voksne som ønsker å lære seg mer. Sammen med en ernæringsfysiolog fra Astrid Lindgrens Barnesykehus har vi laget fem forskjellige nivåer for å gjøre læringen så enkel som mulig. Vi har også produsert egne bilder, en animasjonsfilm og videoklipp for å gjøre forståelsen enklere.

Det er viktig å understreke at guiden alene løser ikke alt, den må komplementeres med T.A.D.1:s funksjon for utregning av karbohydrater i T1D-appen. Guiden beskriver hvordan man bruker listene, mens appen gir den praktiske informasjonen som trengs for å håndtere sykdommen i hverdagen."

Vi på InfoCaption er ikke alene om å se verdien i denne fantastiske guiden – den er blitt godt mottatt av landets  klinikker. Mange klinikker anbefaler guiden til sine pasienter som må lære seg om utregning av karbohydrater. Det har gjort prosessen mer oversiktlig og håndterlig og det settes ekstra pris på at man kan gå tilbake og repetere materialet.  I tillegg til guidens innhold ønsker vi å fremheve både struktur og utforming. Den er interaktiv og inneholder ulike elementer som videoer, tekstavsnitt og kunnskapstester, som gjøre det mulig som muliggjør aktiv deltakelse i innlæringsprosessen. Vi på InfoCaption er overbevist om at guidens utforming og struktur kan være en inspirasjonskilde til andre for å lage interaktive guider. Gratulerer T.A.D.1 for utmerkelsen av månedens guide og takk for at dere bruker InfoCaption i dette viktige arbeidet!

 

TAD portalHer en en lenke til guiden for utregning av karbohydrater

T.A.D.1 får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utpeker vi på InfoCaption Månedens guide - en guide som vi ønsker å løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften. Som takk til personen/personene som har laget Månedens guide donerer vi hver måned kr 1 000 til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere jobber i utsatte land. hand in Hand arbeider med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon " å gjøre det enklere for ansatte å hjelpe hverandre".

Vil du lese mer om hvordan InfoCaption kan hjelpe med digital kunnskapsdeling?

Les mer

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund