InfoCaption
Boka demo

Performance Support underlättar vid byte av system

Vi har under vår arbetsvardag behov av att lära oss nya saker vid olika tillfällen. Ett sådant tillfälle är vid förändring, till exempel när vi behöver arbeta på ett nytt sätt eller när ett av de system vi arbetar i har uppdaterats eller ska bytas ut. En vanlig väg att gå är att skapa långa och ibland resurskrävande utbildningar. Men finns det ett mer effektivt sätt att utbilda medarbetarna vid förändring eller introduktion av nyheter?

Vid förändringar i arbetet är det viktigt att den anställde förstår skillnaderna och gärna varför själva förändringen har skett. Detta kan vara avgörande för hur smidig och smärtfri övergången blir. En vanlig väg att gå för att lära om det nya är att skapa så kallade ”formella” utbildningar, antingen e-learning-kurser eller klassrumsutbildningar.

Större förändringar kan sätta krav på mängden information och hur informationen sprids, där kan formellt lärande vara ett bra alternativ. Vår erfarenhet är dock att inte lägga allt för mycket fokus på det formella lärandet utan kanske främst på det informella lärandet, på Performance Support.

Låt de lärarledda utbildningarna vara övergripande och berätta om bakgrunden till förändringen, om varför det sker. Lämna detaljerna om hur det fungerar till självhjälpsmaterial som videoguider, textinstruktioner och annat. Den typen av information är medarbetarna mer mottagliga för just när behovet uppstår, alltså när de väl ska till att börja arbeta med det nya systemet.

En av våra kunder, Mölndals stad, förstod nyttan med Performance Support vid byte av processverktyg. De skapade först en tre timmar lång, lärarledd utbildning som hölls över Teams. Ganska snart valde de att byta ut utbildningen mot en digital handbok som användarna kan gå igenom innan, under och efter att de har börjat arbeta med det nya verktyget – helt på egen hand.

Erik Wässing, Processcontroller på Mölndals stad, berättar hur han tänkte kring att använda sig av digitalt lärande:

”Mölndals Stad byter under våren 2021 processritningsverktyg. För att underlätta övergången och öka kunskapen kring hur man använder verktyget lanserade jag en utbildning under hösten 2020. Den var totalt 3 timmar lång och erbjöds via Teams. Efter några gånger började jag fundera på hur man skulle kunna göra en digital version av utbildningen utan att jag själv behövde medverka.

Även om det är roligt att hålla utbildningar så tar det mycket tid i anspråk. Med guiden på plats minskar behovet av utbildningar ledda av mig och jag är säker på att den tid som det tog att göra guiden går att räkna hem genom färre utbildningstillfällen.

Det finns även stora fördelar om användarna av ett program kan få instruktionerna i hur det används repeterad för sig när det bäst passar en själv. Jag har själv varit på flera utbildningar och vet att informationen oavsett hur bra paketerad den än är riskerar att glömmas bort efter bara någon vecka.”

 

Några exempel från handboken

En introduktion till det nya verktyget med övergripande information

Klicka här eller på bilden för att öppna guiden

 
manadens intro border
 
 

En "how-to" guide som förklarar funktioner i det nya verktyget

Klicka här eller på bilden för att öppna guiden

manadens howto border

 

Vi i team InfoCaption tycker att detta är ett bra exempel hur man kan använda sig av Performance Support samt möjligheten att hänvisa till enskilda guider i olika sammanhang, men samtidigt paketera dem till en handbok som beskriver helheten.

Mölndals Stad har tack vare deras fantastiska arbete fått utmärkelsen Månadens guide. 

 

Vill du lära dig mer om Performance support?

 

New call-to-action

 

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér