InfoCaption
Boka demo

Så har pandemin revolutionerat lärande i arbetsdagen!

På många sätt har Coronapandemin vänt upp och ner på våra liv. Även om det har varit en otroligt svår tid för många finns det även positiva effekter som kommit från denna omvälvande situation när vi ser till lärande och utveckling på jobbet!

 

Digital revolution

Vårt sätt att arbeta genomgick flera revolutioner när arbetsplatsen för många skiftade till distansarbete och hemmakontor; digitala möten i Zoom, Teams, Google Meet med flera är kanske det mest uppenbara. Till och med de minst datorvana medarbetarna kastades in i en digital värld där man tvingades in i dessa plattformar, som nu för de allra flesta är den vardag som gäller och vi navigerar oss smidigt mellan olika digitala möten.

Om organisationer inte hade tvingats in i denna digitala transformation hade man antagligen tillbringat år av utvärdering och tekniska utmaningar för att kunna nå den acceptans och kunskap som nu existerar inom organisationer. Istället fick vi helt enkelt lära oss använda systemen samtidigt som vi faktiskt jobbade i dem. Att arbeta på distans och med digitala möten är ingen tillfällig situation, utan kommer att bestå i mer eller mindre grad då många anställda även insett den flexibilitet det ger balansen mellan arbetsliv och privatliv.

En liknande arbetsrelaterad revolution håller på att äga rum när det gäller lärande på arbetsplatsen. När vi gick över till distansarbete var det inte längre lika lätt att fråga kollegan vid skrivbordet bredvid om hjälp, eller gå till den kollega som vi visste alltid kunde visa oss hur vi fyllde i utläggsrapporten. Många organisationer har upptäckt hur sårbart det kan vara om anställda inte hade all den kunskap de behövde för att göra sitt jobb, och när den kunskapen är beroende av och endast finns hos specifika medarbetare.

 

Workflow learning

Det har heller inte varit lika lätt att gå på kurser och utbildningar. Vissa har försökt att ställa om till digitala webinar istället för fysiska kurser, och om du hade tur kanske det fanns en e-learning kurs tillgänglig också. Men utmaningen med den typen av komprimerade och informationsintensiva inlärningsinsatser är densamma oavsett om kursen är fysisk eller digital. Om du inte tillämpar det du har lärt dig direkt kommer du ganska snabbt att glömma det du lärt dig.

Bob Mosher, en känd guru inom fältet för lärande i arbetslivet, sa att han hade väntat 25 år på att denna revolution skulle ta fart. Nu har allt fler och fler organisationer förstått vad som har varit uppenbart en lång tid för oss som arbetar med Performance Support eller Workflow learning - att lärande fungerar bäst och är mest effektivt när det formas för att kunna nyttjas direkt i arbetsflödet, när det består av mindre insatser baserade på den kunskap som behövs för den unika situationen.

Kurser kan fortfarande behövas i många sammanhang, men de mest informationskrävande delarna bör vara tillgängliga när vi faktiskt arbetar och behöver lösa en uppgift. Helst bör hjälpen finnas tillgänglig direkt i det program du arbetar eller i den process du arbetar i. Om vi ​​avbryts och måste lämna det flöde vi befinner oss i för att söka efter information någon annanstans, tar det längre tid att komma tillbaka till det effektiva arbetsflödet.5-moments-Apply-2019-02-05


Pandemin har på så sätt medfört att allt fler förstått att om vi vill kunna erbjuda våra medarbetare bästa möjliga stöd i arbetet handlar det inte om att ta fram och erbjuda stor kvantitet av långa kurser, utan att tillgängliggöra kunskap i mindre format i den arbetssituation som de befinner sig. Utöver att det ger medarbetaren stöd direkt i arbetsflödet genererar det även möjligheten att de kan genomföra sitt jobb på ett mer effektivt sätt.

Att komma igång att arbeta med Performance Support och Workflow learning behöver inte vara svårt, och nyttan det ger kommer ni att kunna se resultat på direkt!

 

Vill du få ytterligare tips om hur ni uppnår nyttan av stöd direkt i arbetsdagen?

New call-to-action

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Morten Spaniland InfoCaption

Morten Spaniland