InfoCaption
Booke demo!

Slik har pandemien revolusjonert læring i arbeidsdagen!

På mange måter har Koronapandemien snudd våre liv opp ned. Selv om det har vært en utrolig vanskelig tid for mange, har det også kommet positive effekter fra denne overveldende situasjonen når vi ser på læring og utvikling på jobben! 

 

Digital revolusjon

Vår måte å arbeide på gjennomgikk flere revolusjoner da arbeidsplassen for mange ble hjemmekontor og fjernarbeid; Digitale møter i Zoom, Teams, Google Meet og liknende er kanskje det mest opplagte. Til og med de minst datakyndige medarbeiderne ble kastet inn i en digital verden der man ble tvunget inn i disse plattformene, som nå for de aller fleste er blitt hverdagslige og vi navigerer oss smidig mellom de ulike digitale møtene.

Dersom organisasjoner ikke hadde blitt tvunget inn i denne digitale transformasjonen hadde vi antakelig brukt år med evaluering og tekniske utfordringer for å oppnå den akseptansen og kunnskapen som nå finnes i organisasjonene. I stedet gjorde situasjonen vi havnet i at vi rett og slett måtte lære oss å bruke systemene samtidig som vi faktisk arbeidet i dem. Fjernarbeid og digitale møter er ikke en midlertidig endring, men kommer til å bestå i mer eller mindre grad fordi mange ansatte også har oppdaget den fleksibiliteten det gir i balansen mellom arbeidsliv og privatliv.

En liknende arbeidsrelatert revolusjon er i ferd med å skje når det gjelder læring på arbeidsplassen. Da vi havnet på hjemmekontor var det ikke lenger like lett å spørre kollegaen på pulten ved siden av om hjelp, eller gå til den kollegaen som vi visste alltid kunne vise oss hvordan vi fylte ut utleggsrapporten. Mange organisasjoner oppdaget hvor sårbart det kan være om ansatte ikke har den kunnskapen de trenger for å gjøre sin jobb, spesielt når den kunnskapen avhenger av og bare finnes hos spesifikke medarbeidere.

 

Workflow learning

Det har heller ikke vært like lett å gå på kurs. Noen har forsøkt å ta i bruk digitale webinarer i stedet for fysiske kurs, og hvis du hadde flaks, fantes det kanskje et elæringskurs tilgjengelig. Utfordringen med slike komprimerte og informasjonsintensive læringsinnsatser er den samme enten kurset er fysisk eller digitalt. Hvis du ikke tar i bruk det du har lært med en gang, begynner du veldig raskt å glemme det du lærte.

Bob Mosher, en anerkjent guru innen feltet "læring i arbeidslivet" sa at han hadde ventet 25 år på at denne revolusjonen skulle komme. Nå har flere og flere organisasjoner forstått det som i åresvis har vært opplagt for oss som arbeider med Performance Support eller Workflow learning - at læring fungerer best og er mest effektiv når den lages for å kunne brukes direkte i arbeidsflyten - når den består av mindre porsjoner knyttet til kunnskapen som trengs for den spesifikke situasjonen.

Det kan fortsatt være behov for kurs i mange sammenhenger, men de mest informasjonskrevende delene bør være tilgjengelig når vi faktisk arbeider og trenger å løse en oppgave. Helst bør hjelpen være tilgjengelig direkte i programmet eller prosessen du arbeider i. Hvis vi blir avbrutt og må ut av flyten vi er i for å søke etter informasjonen andre steder, tar det lenger tid å komme tilbake til arbeidsflyten igjen.5-moments-Apply-2019-02-05

Pandemien har fått stadig flere til å forstå at hvis vi ønsker å tilby våre medarbeidere best mulig støtte i arbeidet, handler det ikke først og fremst om å ta frem og tilby størst mulig kvantitet av lange kurs, men å gjøre kunnskap tilgjengelig i mindre formater i den arbeidssituasjonen de befinner seg i. Utover at det gir medarbeideren støtte direkte i arbeidsflyten gjør det også at de kan utføre jobben sin mer effektivt.

Å komme i gang med å arbeide med Performance Support og Workflow learning trenger ikke være vanskelig, og nytten det gir kommer dere til å se resultat av direkte!

 

Ønsker du å få ytterligere tips om hvordan dere kan gi støtte direkte i arbeidsdagen?

New call-to-action

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Morten Spaniland InfoCaption

Morten Spaniland