InfoCaption
Boka demo

Lättillgänglig och samlad information sparar resurser

Att få hjälp i sin arbetsvardag precis när man behöver den, det är grunden till Performance support som vi på InfoCaption ofta förespråkar. Genom att göra arbetsdokument och processer tillgängliga på en och samma plats sparar man både tid och resurser. Men framför allt minskar man kunskapsstressen.

När företag inom en och samma sektor har ett gemensamt behov skapas det ofta en viss standard som förenklar och tydliggör på vilket sätt, hur och när vissa uppgifter behöver utföras. Dock kan dessa föra med sig problem. Dokumentationen och processerna behöver exempelvis vara enkla att förstå och lätta att få tag på. Om så inte är fallet förlorar man både tid och resurser som annars kunde utnyttjats till andra projekt.

Det ska vara enkelt att samla information på ett och samma ställe, och att informationen ska vara tillgänglig för alla som behöver den. Därför vill vi denna månad uppmärksamma BEAst. Tillsammans har de tagit fram en omfattande processtruktur med dokumentkopplingar för att förenkla arbetet i deras digitala verktyg som ligger till stöd för byggsektorn.

Rikard Larsson, VD på BEAst, berättar mer:

”För BEAst är InfoCaption ett fantastiskt verktyg för att dokumentera processer och koppla guider till processerna. Verktyget ger våra medlemmar ett användarvänligt sätt att ta del av processerna. För de som tar fram processerna, är InfoCaption ett smidigt verktyg som man i princip inte behöver någon utbildning för att klara av.”

 

262936417_10158519121760906_2182403871379913138_nKlicka här för att se guiden

 

Vi på team InfoCaption tycker att BEAst har tagit till vara på alla aspekter av processverktyget och de funktioner som berör plattformen i sin helhet. Med hjälp av denna har de förenklat arbetsvardagen för många inom den digitala delen av byggsektorn, och i förlängningen effektiviserat nya byggnationer runt om i Sverige. Användningen av BEAsts plattform har stadigt ökat sedan den infördes, vilket tyder på att det finns ett stort behov av materialet de tagit fram.

 

BEAst har tack vare deras fantastiska arbete fått utmärkelsen Månadens guide. 

 

Vill du lära dig mer om hur ni kan kunskapsdela på ett smidigt sätt?

Boka demo!

 

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér