InfoCaption
Booke demo!

Lettilgjengelig og samlet informasjon sparer ressurser

Å få hjelp gjennom arbeidsdagen, akkurat når man trenger det, er forutsetningen til Perforamance support som vi fremmer på InfoCaption. Ved å gjøre arbeidsdokument og prosesser tilgjengelig på samme sted, sparer man både tid og ressurser. Men mest av alt reduserer man kunnskapsstresset.

Når bedrifter innen samme sektor har et felles behov, lages det ofte en standard som forenkler og tydeliggjør hva, hvordan og når de forskjellige oppgavene skal utføres. Men de kan være et problem, fordi dokumentasjonen og prosessene må være enkle å forstå og lett å få tak i. Hvis ikke, sløser man med både tid og ressurser som ellers kunne vært brukt til andre prosjekter.

Det skal være enkelt å samle informasjon på ett sted, og informasjonen skal være tilgjengelig for alle som trenger den. Derfor ønsker vi å fremme BEAst denne måneden. De har utviklet en omfattende prosesstruktur med dokumentkoblinger for å forenkle arbeidet i sitt digitale verktøy som støtter byggesektoren. 

Rickard Larsson, VD på BEAst, forteller mer:

”For BEAst er InforCaption et fantastisk verktøy til å dokumentere prosesser og koble guider til prosessene. Verktøyet gir medlemmene en brukervennlig måte å delta i forløpet på. For dem som bruker prosessene er InfoCaption et brukervennlig verktøy som man i prinsippet ikke trenger opplæring for å mestre."

 

262936417_10158519121760906_2182403871379913138_nKlikk her for å se guiden

 

Team InfoCaption synes BEAst har tatt for seg alle aspekter av prosessverkøtyet, og de funksjoner som berører plattformen i sin helhet. Ved hjelp av denne plattformen har de forenklet arbeidshverdagen for mange i den digitale delen av byggesektoren, og effektiviserer på sikt nybygg rundt om i Sverige. Bruken av BEAst sin plattform har økt jevnt siden den ble innført, noe som tyder på at det er et stort behov for materialet som er tilgjengelig. 

 

BEAst har takket være deres fantastiske arbeid fått utmerkelsen Månedens guide. 

 

Vil du lære mer om hvordan du kan dele kunnskap på en enkel måte?

Book demo!

 

 

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér