InfoCaption
Boka demo

Delad kurs inom hälsa inspirerar Sveriges regioner

Ohälsosamma levnadsvanor, såsom brist på fysisk aktivitet, ohälsosam kost och osunda alkoholvanor, utgör betydande riskfaktorer för hälsan och livskvaliteten. För att möta denna utmaning har Region Västernorrland utvecklat en innovativ digital utbildning som fokuserar på att underlätta samtal om människors levnadsvanor. Utbildningen syftar till att ge vårdpersonalen nödvändigt stöd för att initiera och hantera dessa samtal på ett bra och effektivt sätt, med målet att främja hälsosamma beteenden.

År 2021 publicerade Socialstyrelsen ett omfattande nationellt vårdprogram om ämnet "ohälsosamma levnadsvanor". Med insikten att få hade tid att läsa de 140 sidorna, tog Iwona Jacobsson, strateg på folkhälsoenheten, initiativet att skapa en digital utbildning i InfoCaption. Genom att sammanfatta innehållet på 21 sidor skapades en lättillgänglig resurs för hälso- och sjukvårdspersonal.

Den interaktiva utbildningen är utformad för att vara ett engagerande och lättillgängligt stöd för personal som möter patienter i vården. Genom användningen av illustrationer, sammanfattningar och filmer syftar den till att fungera som ett kunskapsstöd och en inspirationskälla för att initiera samtal om levnadsvanor med patienter. Förutom att täcka de fyra huvudområdena från det nationella vårdprogrammet - matvanor, alkohol, tobak och fysisk aktivitet - inkluderar utbildningen även bonusavsnitt om stress, återhämtning och samtalsteknik.

Region Västernorrlands initiativ har mottagits med positiva reaktioner från medarbetare och sprider nu intresse bland fler regioner i Sverige. Eftersom utmaningarna med ohälsosamma levnadsvanor är likartade i hela landet, har flera regioner visat intresse för att ta del av och implementera denna utbildning. Det är därför ett glädjande besked för alla regioner att utbildningen numera finns tillgänglig på InfoCaptions DELA-plattform. Utöver detta nytillkomna guldkorn finns det mycket annat innehåll färdigskapat för offentlig verksamhet. I vissa fall är det utbildningar som plockas precis som de är och i andra fall så anpassar man utbildningen med färg, form och innehåll.

Månadens guide blogg_april 2024

Här är en länk till Region Västernorrlands utbildning via DELA 

Avslutningsvis hyllar vi Region Västernorrlands viktiga utbildning och önskar dem fortsatt framgång i deras arbete för att främja hälsosamma levnadsvanor och förbättra välbefinnandet för alla. Med sitt innovativa arbete har de banat väg för en mer effektiv och engagerande vårdmiljö, och vi ser fram emot att se hur detta initiativ fortsätter att inspirera och stödja andra regioner runt om i landet. Grattis Region Västernorrland till månadens guide!

 

Region Västernorrland får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

 

Vill du lära dig mer om hur organisationer jobbar med digitalt lärande? 

Ladda ner vår e-bok!

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund