InfoCaption
Boka demo

Utnyttjar ni den fulla potentialen av digitalt lärande?

I organisationer är det viktigt att skapa förutsättningar för att medarbetarna inte ska vara för beroende av varandra för att utföra sina arbetsuppgifter. När man alltid behöver vända sig till en kollega för att rådfråga eller lära sig något skapas en ineffektivitet som dessutom sätter stor press på de personer som alltid behöver finnas tillgängliga. Beroende på den anställdes roll kan det vara en utmaning att ha koll på många olika processer, riktlinjer och arbetssätt i system och liknande. Alla har inte heller tillgång till en arbetsplats och stationär dator, men har samma behov av stöd i sitt vardagliga arbete.

Det är vanligt att förknippa digitalt lärande med att konvertera klassrumsutbildningar till ett digitalt format, att istället arbeta med och skapa utbildningar genom E-learning. Men begreppet digitalt lärande handlar om mer än bara E-learning.

Man kan dela upp lärande i två olika former där den ena är formell utbildning, som traditionell utbildning och kurs (fysisk eller digital). Den andra typen är informellt lärande som är det lärande som sker i samband med att vi utför arbetsuppgifter, under samtal med kollegor och kunskapsstöd som den anställde kan ta hjälp av under själva arbetsdagen för att komma vidare med sina uppgifter eller problem man stöter på.

Om man kombinerar den formella utbildningen med mer informella typer av kunskapsstöd drar man nytta av den fulla potentialen av digitalt lärande, och täcker därmed in alla de lärandebehov som uppstår i organisationen.

I många organisationer är dessa två former av lärande separerade från varandra och hanteras i olika system. Vår erfarenhet är däremot att man får bäst effekt när samma plattform används för att täcka samtliga lärandeformer, det vill säga att e-utbildningar lagras och distribueras på samma plats som de kortare kunskapsstöden och guiderna. Dels för att det minskar kostnader och extra administration, men framförallt för att det gör lärandeplattformen till den självklara platsen att gå till när man söker svar på en fråga eller behöver lära sig något. Plattformen medför då en trygghet hos medarbetarna som vet vart de kan hitta hjälp eller söka efter kunskap.

Seth Sahlberg (Ambulansen inom Region Västernorrland), berätta hur de tänker kring vikten av digitalt lärande:

”Ambulanssjukvården i Region Västernorrland har under många år arbetat intensivt med kompetensutveckling, certifieringsprocesser och kvalitetssäkring av kunskaper för medarbetarna. Att som medarbetare hålla sig uppdaterad gällande behandlingsriktlinjer, medicinteknisk utrustning, undersökningsmetoder mm. kräver stort individuellt ansvar och engagemang. En svårighet för medarbetarna har varit att hitta uppdaterad och relevant information. Genom att använda InfoCaption har nu våra medarbetare tillgång till aktuellt utbildningsmaterial, kunskapstester och kurser som finns i en och samma plattform.

Sökmöjligheterna och översikterna i InfoCaption gör att medarbetarna lätt och överskådligt kan hitta den information de söker. Genom att kombinera text, film, länkar, övningar och kunskapstester blir guiderna både intressanta och utmanande. Det är viktigt att försöka hitta en balans mellan ren fakta och stimulerande material för att fånga läsarens intresse.”

Skarmbild 2021-01-26 134736

Ovan ser du en guide från en av Region Västernorrlands utbildningar, klicka här för att se guiden.

Vi i team InfoCaption tycker att Region Västernorrland har lyckats väldigt bra med att tillgängliggöra flera aspekter inom digitalt lärande för sina medarbetare. Tankesättet och guiden underlättar i arbetsvardagen utifrån de krav som medarbetarna har kring individuellt ansvar.

Region Västernorrland har tack vare deras fantastiska arbete fått utmärkelsen Månadens guide. 

 

Vill ni veta mer om hur ni kan bygga er lärandeplattform?

Boka demo!

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér