InfoCaption
Booke demo!

Utnytter du det fulle potensialet i digital læring?

I en organisasjon er viktig å lage forutsetninger for at ansatte ikke skal være for avhengig av andre for å utføre sine arbeidsoppgaver. Når man alltid er nødt til å henvende seg til en kollega for å spørre om råd eller lære seg noe, skapes det ineffektivitet og legger stort press på dem som alltid må være tilgjengelig. Avhengig av den ansattes rolle, kan det være en utfordring å holde styr på mange ulike prosesser, retningslinjer og hvordan ulike oppgaver utføres i de ulike systemene. Det er heller ikke alle som har tilgang til fast arbeidsplass og stasjonær pc, men likevel har samme behov for støtte i sitt daglige arbeid.

Det er vanlig å forbinde digital læring med å konvertere klasseromsundervisning til et digitalt format, istedenfor å lage opplæring gjennom e-læring. Men digital læring handler om mer enn bare e-læring.

Vi kan dele læring i to former. Det ene er formell utdanning, eller tradisjonell utdanning og kurs - fysisk eller digitalt. Den andre er uformell læring som handler om læring som skjer når vi utfører arbeidsoppgaver, støter på problemer, samtaler med kollegaer og kunnskapssøtte som er nødvendig for den ansatte å benytte seg av for å komme videre med sine arbeidsoppgaver i løpet av dagen.

Dersom du kombinerer formell utdanning med uformell kunnskapsstøtte får man utnyttet det fulle potensialet i digital læring og dekker dermed alle læringsbehov som oppstår i organisasjonen.

Disse to formene er dessverre skilt fra hverandre i mange organisasjoner, og håndteres i ulike systemer. Vår erfaring er at man får best mulig effekt der samme plattform blir brukt for å dekke alle læringsformer, det vil si at e-læringskurs lagres og distribueres på samme sted som enklere kunnskapsstøtte og guider. Både fordi det reduserer kostnader og ekstra administrasjon, men mest fordi det gjør læringsplattformen til den selvfølgelige plassen å gå til når man trenger hjelp eller lære seg noe. Plattformen vil gi en trygghet hos medarbeiderne som vet hvor de kan finne hjelp eller søke etter kunnskap.

Seth Sahlberg (Ambulansen i Region Västernorrland), forteller om hva de tenker er viktig med digital læring: 

"I mange år har ambulansetjenesten i Region Västernorrland arbeidet intensivt med kompetanseutvikling, sertifiseringsprosesser og kvalitetssikring av kunnskap for ansatte. Det kreves et stort individuelt ansvar og engasjement som ansatt, å holde seg oppdatert på gjeldende retningslinjer for behandling, medisinsk utstyr, undersøkelsesmetoder med mer. Det har vært vanskelig for de ansatte å holde seg oppdatert på relevant informasjon. Ved å bruke InfoCaption har våre ansatte tilgang til gjeldende opplæringsmateriell, kunnskapstester og kurs som finnes i samme plattform.

Søkemulighetene og oversiktene i InfoCaption gjør at de ansatte lett og oversiktiglig kan finne informasjonen de søker etter. Ved å kombinere tekst, film, lenker, øvelser og kunnskapstester blir guidene både interessant og utfordrende. Det er viktig å finne en balanse mellom ren fakta og stimulerende materiale for å fange lesernes interesse."

Skarmbild 2021-01-26 134736

Ovenfor ser du en guide fra opplæringen til Region Västernorrlands, klikk her for å se guiden.

Team InfoCaption synes at Region Västernorrland har lykkes veldig bra med å tilgjengeliggjøre flere aspekter innen digital læring for sine ansatte. Tenkemåten og guiden forenkler arbeidshverdagen basert på kravene som stilles til ansatte når det gjelder individuelt ansvar.

Region Västernorrland har takket være deres fantastiske arbeid fått utmerkelsen Månedens guide.

 

Vil du lære mer om hvordan du kan dele kunnskap på en enkel måte?

Book demo!

 

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér