InfoCaption
Boka demo

Få ut maximal potential av nya systemfunktioner med tydliga instruktioner

Förändring och utveckling sker överallt och hela tiden. Nya smarta lösningar avlöser varandra. Men hur säkerställer man i en organisation att de nya lösningarna används, så att man faktiskt når den möjliga potentialen? 

Västra Götalandsregionen (VGR) har, som ett led i den nationella kunskapsstyrningen, en processorganisation för att förbättra vårdkvaliteten. Anders Lundqvist, infektionsläkare på Södra Älvsborg sjukhus, leder en av processerna och ansvarar för kvalitén vid vården av patienter med lunginflammation vilket innefattar mer än 7000 vårdtillfällen per år i VGR. Ett av huvudmålen med förbättringsarbetet är att man vill optimera antibiotikaanvändningen.

Processarbetet har pågått regionalt i fem år och förbättringsarbetet, med mål att förenkla vården, sker genom en kombination av riktlinjer, information, återkoppling och förbättrade digitala hjälpmedel. I VGRs journalsystem ligger sedan 2023 en standardvårdplan inlagd som läkarna ska följa vid varje vårdtillfälle. Att planen följs är viktigt för att nå önskade kvalitetsförbättringar men det innebär också lite mer administration vilket kan vara tidskrävande för en hårt belastad sjukvårdspersonal.

För att förenkla genomförandet har därför funktionen taligenkänning nyligen implementerats direkt i systemet. Detta innebär att läkarna kan använda korta kodord för att automatiskt utföra uppgifter och dokumentation i enlighet med vårdplanen. Anders menar dock att hur tydlig en process än är, eller vilka fördelar en ny digital lösning än har, så innebär förändringar allt som oftast någon typ av tröskel för de medarbetare som ska lära sig nya sätt att arbeta på. Risken blir tyvärr att den möjliga potentialen inte uppnås i de förbättrade processerna eller nya funktionerna.

Med bakgrund i detta har Anders fokuserat på återkommande samt tydlig och avskalad information om hur den specifika funktionen taligenkänning fungerar. Han har i InfoCaption spelat in en kort video i fyra steg på totalt 2 minuter för att säkerställa att budskapet når ut och att det inte blir för tungt. I videon visas systemvyn och hur medarbetaren kan använda funktionen steg för steg i processen. Filmen har även tal med undertexter för att både stärka budskapet och öka tillgängligheten.

Anders lyfter att hans käpphäst alltid är just enkelhet för mottagaren när han skapar guider i InfoCaption. Blir det för mycket och för tung information så är hans erfarenhet att man riskerar att tappa många på vägen. Bättre då att sikta på att förmedla det allra viktigaste!

Videoguiden har införts på ett sjukhus inom regionen men den kommer framöver att införas på flera sjukhus. Mottagarna är huvudsakligen läkare som ansvarar för patienter med lunginflammation och den kommer även att kommuniceras till chefer.

Förbättringsarbetet handlar om "många bäckar små" och Anders har förhoppningen att guiden kan leda till ökad användning av taligenkänningsfunktionen och därmed positiva resultat i kvalitetsarbetet. I slutändan är målet hög kvalitet vid vården av patienter med lunginflammation, bland annat optimerad antibiotikaanvändning.

Månadensguide juni 2024_VGR_Blogg2

Länk till VGRs videoguide i steg som beskriver funktionen

VGRs arbete uppmärksammar vikten av tydliga instruktioner och vägledning i samband med introduktion av nya systemfunktioner. Genom sin pedagogiska guide visar VGR vägen hur man kan få ut den faktiska potentialen av nya funktioner. För den insatsen är de väl värda utmärkelsen Månadens guide – grattis VGR!

Västra Götalandsregionen får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

 

 

Läs våra 4 tips för framgångsrik implementation av nya system!

 

Läs bloggartikeln!

 

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund