InfoCaption
Boka demo

5 fördelar med Performance support under lågkonjunktur

Under en lågkonjunktur måste många företag hålla lite extra i pengarna. Anställningsstopp är en vanlig åtgärd, vilket kan ställa till det rejält när nyckelpersoner i företaget säger upp sig, eller av någon anledning är frånvarande under en längre tid. Att jobba för att bli mindre personberoende är därför otroligt viktigt i en lågkonjunktur. Ett Performance support-verktyg hjälper till med det och mycket mer.

Vad är Performance support?

Performance support är en form av kunskapsstöd som hjälper medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt. Syftet är att ge rätt stöd när det verkligen behövs i arbetsdagen, istället för att hålla längre utbildningar. 

Ett Performance support-verktyg, som till exempel InfoCaption, kan till exempel skapa arbetsflöden eller processer, portaler för att samla information, interaktiva guider i olika format som visar hur man utför uppgifter, samt olika typer av kurser och utbildningar. 

Ett Performance support-verktyg är en bra investering under lågkonjunktur eftersom det hjälper organisationer att öka produktiviteten och minska kostnaderna.

5 fördelar med Performance support under en lågkonjunktur

1. Öka effektiviteten 

Hjälp medarbetarna att bli mer effektiva genom att tillhandahålla rätt information när behovet uppstår under arbetsdagen. Detta ökar produktiviteten eftersom arbetsuppgifter kan utföras på kortare tid och involverar färre medarbetare.

2. Minska kostnaderna

Ett Performance support-verktyg kan ersätta traditionella kurser och utbildningar. Istället får medarbetare tillgång till det stöd de behöver i realtid. Detta minskar kostnaderna förknippade med att ta fram och hålla långa och dyra utbildningar, vilket i sin tur sparar företaget tid och pengar.

3. Högre kvalitet

Genom att ge anställda tillgång till uppdaterad och relevant information kan Performance support hjälpa till att förbättra kvaliteten på arbetet. Detta i sin tur kan leda till ökad kundnöjdhet - vilket i sin tur kan bidra till ökade intäkter. 

4. Snabbare anpassning vid förändring

Under en lågkonjunktur kan det vara nödvändigt för organisationer att snabbt anpassa sig till förändringar som sker på marknaden eller i branschen. Performance support hjälper medarbetarna att snabbt anpassa sig till dessa förändringar genom att tillhandahålla relevant och uppdaterad information. 

5. Bli personoberoende

Ett Performance support-verktyg kan hjälpa organisationer att bli mer personoberoende. Genom att skapa guider och processer för hur arbetsuppgifter utförs utnyttjar man sina befintliga resurser. Detta är extra värdefullt under en lågkonjunktur när många organisationer har anställningsstopp. 

Vill du fördjupa dig mer inom ämnet Performance support? Ladda ned vår e-bokVill du komma igång med Performance support i din organisation?

Boka demo!

 

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér