InfoCaption
Booke demo!

5 fordeler med Performance support ved lavkonjuktur

Ved lavkonjuktur må mange bedrifter holde pengene litt tilbake. Ansettelsesstopp er et vanlig tiltak og det kan få konsekvenser når nøkkelpersoner sier opp eller er fraværende i lengre tid. Det er derfor utrolig viktig å jobbe med å bli mindre personavhengig ved lavkonjuktur. Et Performance support-verktøy vil her være til stor.

Hva er Performance support?

Performance support er en form for kunnskapsstøtte som hjelper ansatte å utføre arbeidsoppgavene mer effektivt. Målet er å gi rett støtte når det virkelig trengs, istedenfor å holde lengre opplæringer.

Et Performance support-verktøy som InfoCaption, kan for eksempel lage arbeidsflyt eller prosesser, portaler for å samle informasjon, interaktive guider i ulike format som viser hvordan man utfører oppgaver og ulike typer kurs og opplæringer.

Et Performance support-verktøy er en god investering ved lavkonjuktur, det hjelper bedrifter å øke produktiviteten og reduserer kostnadene.

5 fordeler med Performance support ved lavkonjuktur

1. Øker effektiviteten

Hjelp ansatte med å bli mer effektive ved å skaffe rett informasjon når behovet oppstår i arbeidsdagen. Dette øker produktiviteten fordi arbeidsoppgaver kan utføres på kortere tid og involverer færre ansatte.

2. Reduser kostnadene 

Et Performance support-verktøy kan erstatte tradisjonelle kurs og opplæringer. Istedenfor får ansatte straks tilgang til den støtten de har behov for. Dette reduserer kostnadene knyttet til lange og dyre opplæringer, noe som igjen sparer bedriften tid og penger.

3. Øker kvaliteten

Ved å gi ansatte tilgang til oppdatert og relevant informasjon kan Performance support hjelpe med å forbedre kvaliteten på arbeidet. Dette kan gi økt kundetilfredshet, noe som igjen kan bidra til økte inntekter. 

4. Raskere tilpasning ved endringer 

Ved lavkonjuktur kan det være nødvendig for bedriftene å raskt tilpasse seg endringer som skjer i markedet eller i bransjen. Performance support hjelper ansatte å raskt tilpasse seg disse endringene ved å sørge for at informasjonen er oppdatert.

5. Bli personuavhengig

Et Performance support-verktøy kan hjelpe bedrifter å bli mer personuavhengig. Ved å lage guider og prosesser for hvordan arbeidsoppgaver utføres utnytter man egne ressurser. Dette er ekstra verdifullt ved lavkonjuktur når mange bedrifter har ansettelsesstopp.

Vil du fordype deg mer innen emnet Performance support? Last ned vår e-bok


Vil du komme i gang med Performance support i din bedrift?

Book demo!

 

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér