InfoCaption
Boka demo

Portal som inspirerar till lärande

Att sprida kunskap inom en organisation kan vara en svår nöt att knäcka. På InfoCaption har vi jobbat ideligt för att förenkla denna uppgift för så många organisationer som möjligt. En av våra hjärtefrågor är att kunskap alltid ska finnas lättillgänglig precis när man behöver den. Samma sak bör även gälla formella utbildningar och annat kunskapshöjande material, allt för att förenkla arbetsvardagen för medarbetarna.


Att skapa en portal som riktar in sig på utbildning av medarbetare är ett av flera kort man kan spela för att säkerställa att kunskap når ut till så många som möjligt. En portal kan man skapa i en handvändning, men att optimera portalen så att medarbetare finner exakt vad de söker på den plats de förväntar sig kräver lite mer tankeverksamhet. När man finner det man söker snabbt och enkelt minskar den kunskapsrelaterade stressen hos medarbetare.

JSC har tagit tanken med en kunskapsportal ett steg längre. Genom att skapa en inspirerande portal som fokuserar på innehållet utan att lämna det grafiska åt slumpen så har man funnit en balans mellan allvar och lekfullhet. Med denna balans, som till stor del upprätthålls av illustreringen av kunskapsön i JSC’s färger, blir det enklare för medarbetare att finna det de söker.


Anna Palmgren (verksamhetsutvecklare) JSC berättar vidare:

"Tanken och syftet med att skapa en Kompetensportal är att det ska vara navet för vårt Kompetenscenter. Här vill vi samla utbildningar, instruktioner, certifikat, kurser om våra kunderbjudande mm för att ha en naturlig plats att gå till när det kommer till kompetenshöjning. Tanken är att man ska kunna nyttja det både när man ”har en plan”, och även när man vill inspireras till bra kurser/utbildningar/kunskapshöjningar som man generellt har bra nytta av i vår bransch."

 

JSC-portal-maj22Vi i team InfoCaption tycker att JSC med denna portal har hittat en gyllene balans. Genom att implementera en kreativ illustration och samtidigt guida användare till kunskapshöjande innehåll har man kommit en god bit på vägen till att bli personoberoende. Och sen sägs det ju att en bild säger mer än tusen ord!

JSC har tack vare deras fantastiska arbete fått utmärkelsen Månadens guide. 
 

Vill du lära dig mer om hur ni kan effektivisera er introduktion av nyanställda?

New call-to-action

 

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér