InfoCaption
Boka demo
logotyp_Rityta 1
Kundcase

Novum Assistans

- Dra nytta av MicroLearning vid distribution av information och kunskap

shutterstock_430300735_light

Vilka är Novum Assistans?

Novum Assistans är en verksamhet inom personlig assistans med ca. 50 uppdragsgivare och 350 personliga assistenter spridda över stora delar av landet.

MicroLearning

Att använda sig av MicroLearning innebär att dela upp utbildning eller kunskapsdelning i mindre delar eller kortsiktiga lärandeaktiviteter.

Novum Assistans använder sig av MicroLearning för att distribuera ut nyhetsbrev till medarbetare samt för att kunna följa upp vilka som tagit del av informationen. 

De hade precis implementerat InfoCaption som verksamhetens kompetensportal när Corona-pandemin påverkade hela arbetsmarknaden i Sverige. I och med att många av Novum Assistans uppdragsgivare var i riskgrupp hade de ett stort behov av att snabbt nå ut med information till alla sina assistenter, och att kunna följa upp hur många som tog del av informationen.

Ida Örnberg på Novum Assistans berättar om deras arbete med InfoCaption och MicroLearning:

"Lösningen blev att skicka ut information via InfoCaptions funktion 'Push Training' (schemalagda mailutskick). Vi skickade först ut en generell information om hur personalen skulle agera. Därefter har vi fortsatt skickat sammantaget tio nyhetsbrev med aktuell information, uppmuntran och upprepning av restriktioner.

Genom att följa hur många som läst breven blev det tydligt när en informationsmättnad nåddes, vi kunde då glesa ut nyhetsbreven. Återkopplingen från personalen har varit positiv. De har känt sig väl informerade, sedda och trygga i hur de ska agera.”

novum assistans nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från Novum Assistans skapades med hjälp av InfoCaptions verktyg. Det sändes ut med MicroLearning-funktionen "Push Training".

Quote MicroLearning som ska fungera i praktiken behöver vara lättillgänglig och lättanvänd – både för producenter och mottagare. Vår utgångspunkt är att mottagarna enkelt ska nå informationen genom ett klick på mobiltelefonen. För Novum Assistans är InfoCaption en nyckel till att förmedla kunskap och bygga företagskultur oberoende av geografiskt avstånd och arbetstider.

Ida Örnberg,  - Novum Assistans

Vill ni också nå ut med information till era medarbetare?

Boka demo