InfoCaption
Booke demo!
logotyp_Rityta 1
Kundeaktivitet

Novum Assistans

- Dra nytte av mikrolæring med utsending av informasjon og kunnskap

shutterstock_430300735_light

Hvem er Novum?

Novum Assistans er en virksomhet innen personlig assistanse med ca. 50 oppdragsgivere og 350 personlige assistenter, spredd over store deler av landet.

MicroLearning

Å benytte seg av MicroLearning innebærer å dele opp utdanning eller kunnskap i mindre biter eller kortsiktige læringsaktiviteter.

Novum Assistans benytter seg av MicroLearning for å sende ut nyhetsbrev til medarbeidere og for å kunne følge opp hvem som har mottatt informasjonen.

De hadde akkurat implementert InfoCaption som virksomhetens kompetanseportal, når hele arbeidsmarkedet i Sverige ble rammet av Corona-pandemien. Siden så mange av Novum Assistans sine oppdragsgivere var i risikogruppen hadde de et stort behov for å nå raskt ut med informasjon til sine assistenter og å kunne følge opp hvor mange som åpnet utsendingen.

Ida Örnberg på Novum Assistans forteller om deres arbeid med InfoCaption og MicroLearning:

"Løsningen ble å sende ut informasjonen via InfoCaptions "Push Training" (skjemabasert e-postutsending). Vi sendte først ut en generell informasjon om hvordan personalet skulle opptre. Deretter har vi fortsatt sendt til sammen ti nyhetsbrev med aktuell informasjon, oppmuntring og påminning om restriksjoner.

Ved å følge med hvor mange som har lest informasjonen ble det klart når det var blitt for mye, og vi kunne da redusere utsendingen av nyhetsbrev. Tilbakemelding fra personalet har vært positivt. De har følt seg sett, godt informert og trygge på hvordan de opptre." 

novum assistans nyhetsbrev

Nyhetsbrevet fra Novum Assistans er laget med hjelp av InfoCaptions verktøy. Det sendes ut med MicroLearning-funksjonen "Push Training".

Quote For at MicroLearning skal fungere i praksis må den være lett tilgjengelig og lett å bruke - både for produsenter og for mottakere. Vi har som utgangspunkt at mottakerne enkelt skal nå informasjonen med bare et klikk på mobilen. For Novum Assistans er InfoCaption en nøkkel til å formidle kunnskap og bygge bedriftskultur, på tvers av geografisk avstand og arbeidstider.

Ida Örnberg,  - Novum Assistans

Vil dere også nå ut med informasjon til deres medarbeidere?

Boka demo