<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=224668988037665&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
InfoCaption
Boka demo
nordland logo ingång ljus
Kundcase

Nordlandssykehuset

- Lärande i arbetsflödet ger stöd åt medarbetare och ökar produktiviteten.

bill-oxford-8u_2imJaVQs-unsplash

Vilka är Nordlandssykehuset?

Nordlandssykehuset Helse Nord är med sina drygt 4000 anställda ett av Nordnorges största sjukhus. Sjukhuset består av flera enheter fördelade över ett stort geografiskt område, där de tillsammans tillgodoser omkring 136 000 invånare lokaliserade i 20 kommuner.

Användarvänligt hjälpmedel direkt i arbetsflödet

På Nordlandssykehuset använder vårdpersonalen en elektronisk patientjournal vid namn DIPS som sitt främsta arbetsverktyg. På denna plattform finner de all nödvändig information för att kunna bistå patienterna på bästa möjliga sätt. Men i rollen som sjukhusmedarbetare är det oerhört viktigt med struktur, det är en enorm förutsättning för god sjukvård.

Trond Kristiansen, rådgivare på Nordlandssykehuset, Sektion E-hälsa, förklarar:

“En sjuksköterska är van att arbeta med ett specifikt arbetsflöde från det att patienten checkar in till dess att patienten blir utskriven.”

Vid lanseringen av den utvecklade versionen av patientjournalen, DIPS (DIPS Arena), implementerades därför InfoCaption som hjälpmedel för att stötta sjukhusmedarbetarna direkt i deras arbetsflöde.

Genom kontextkänsliga hjälp guidar InfoCaption slutanvändare i varje unik situation de befinner sig i. Genom att förse plattformen med ett hjälpmedel direkt i den vy där slutanvändaren befinner sig, kan man på ett enkelt sätt stödja arbetsflödet hos personalen. Informationen blir lättare att ta till sig, finns tillgänglig i exakt rätt tid och vägen till självhjälp blir betydligt kortare när de inte behöver vända sig till en extern supportportal.

dips och inline

Patientjournalsystemet DIPS Arena tillsammans med InfoCaption, som listar guider om systemet.

Quote Vi ser det som att vi använder InfoCaption som en kompass och innehållet på hemsidan som en karta.

Trond Kristiansen, Rådgivare, Sektion E-hälsa  - Nordlandssykehuset

inline-1

Rätt hjälp i rätt tid

Med hjälp av InfoCaption har Nordlandssykehuset kunnat introducera ett helt nytt system för medarbetarna på ett användarvänligt sätt, som både implementerat en bättre struktur på läromaterialet och effektiviserat lärandet av det nya systemet.

Nordlandssykehuset har alltså med ett enkelt hjälpmedel kunnat röra sig från det mer traditionella lärandet till en mer innovativ läroplattform enligt slutanvändarens egen kontext.

Det snabbare och bättre stödet i arbetsdagen för medarbetarna som använder systemet leder till bättre förutsättningar för god sjukvård.

Vi berättar gärna mer om hur ni kan dela information direkt i era system

Boka demo