<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=224668988037665&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
InfoCaption
Booke demo!
nordland logo ingång ljus
Kundcase

Nordlandssykehuset

- Læring direkte i arbeidsflyten

bill-oxford-8u_2imJaVQs-unsplash

Hvem er Nordlandssykehuset?

Nordlandssykehuset Helse Nord er med sine drøye 4 000 ansatte et av NordNorges største sykehus. Sykehuset består av flere enheter fordelt over et stort geografisk område, der de i alt dekker ca. 136 000 innbyggere i 20 kommuner.

Brukervennlig hjelpemiddel direkte i arbeidsflyten

På Nordlandssykehuset bruker ansatte DIPS, en elektronisk pasientjournal, som deres viktigste arbeidsverktøy. I denne plattformen finner de all nødvendig informasjon for å kunne bistå pasientene på best mulig måte. Men i rollen som ansatt er det ekstremt viktig med struktur, som er forutsetningen for gode helsetjenester.

Trond Kristiansen, rådgiver på Nordlandssykehuset, Seksjon E-helse, forklarer:

"En sykepleier er vant til å følge en bestemt arbeidsflyt fra pasienten sjekker inn til pasienten er utskrevet."

Når den utvidede lanseringen av pasientjournalen, DIPS Arena, ble lansert,  ble InfoCaption implementert som hjelpemiddel for å hjelpe sykehusansatte direkte i arbeidsflyten.

Inline er InfoCaptions kontekstsensitive hjelp som guider brukere i alle situasjoner de befinner seg i. Ved å gi brukeren hjelp direkte i plattformen, kan man på en enkel måte gi støtte i arbeidsflyten til de ansatte. Informasjonen gjør at det blir lettere å lære og rett hjelp er tilgjengelig akkurat til rett tid. Veien til selvhjelp blir betydelig kortere når det ikke blir nødvendig å søke hjelp i en ekstern supportportal. 

dips och inline

Patientjournalsystemet DIPS Arena med InfoCaption integrert, som lister opp guider om systemet.

Quote Vi ser det som om vi bruker InfoCaption som et kompass og innholdet på hjemmesiden er kartet.

Trond Kristiansen, Rådgivar, Seksjon E-helse  - Nordlandssykehuset

inline-1

Rett hjelp til rett tid

Med hjelp av InfoCaption har Nordlandssykehuset kunne introdusere et helt nytt system for ansatte på en brukervennlig måte. Inline implementerer en bedre struktur på det som skal læres og effektiviserer opplæringen av det nye systemet.

Nordlandssykehuset har med et enkelt hjelpemiddel beveget seg fra en tradisjonell måte å gi opplæring på til en mer innovativ læreplattform basert på brukernes egen kontekst.

Å gi ansatte mulighet til raskere og bedre støtte i hverdagen fører til bedre forutsetninger for gode helsetjenester.

Vi forteller gjerne hvordan dere kan dele informasjon direkte i egne systemer.

Book demo!