InfoCaption
Booke demo!
nordland logo ingång ljus
Kundecase

Nordlandssykehuset

- Læring direkte i arbeidsflyten

bill-oxford-8u_2imJaVQs-unsplash

Hvem er Nordlandssykehuset?

Nordlandssykehuset HF i Helse Nord er med sine drøyt 4200 ansatte et av Nord Norges største sykehus. Sykehuset består av flere enheter fordelt over et stort geografisk område, der de betjener ca. 139 000 innbyggere lokalisert i 20 kommuner. 

Brukervennlig hjelpemiddel direkte i arbeidsflyten

På Nordlandssykehuset bruker helsepersonell DIPS Arena, en elektronisk pasientjournal som sitt viktigste arbeidsverktøy. En forutsetning for god helsetjeneste er at helsepersonell har gode rutiner. En sykepleier er vant med å arbeide med en fast rutine fra pasienten blir skrevet inn til den blir utskrevet. Ved lanseringen av den helt nyutviklede versjonen av pasientjournalen, DIPS Arena var det viktig å tydeliggjøre alle endringene direkte i arbeidsflyten.  

Derfor ble InfoCaption installert som hjelpemiddel for å gi helsepersonell hjelp direkte i arbeidsflyten. Lanseringen ble en suksess over natten, og for aller første gang i DIPS historie fikk 3000 brukeren en 100 % digital overgang. Med kontekstsensitiv hjelp og 14 spesialister online, i stedet for ca. 500 superbrukere, fungerte overgangen uten tradisjonell klasseromsundervisning. 

Med kontekstsensitiv hjelp blir guider fra InfoCaption tilgjengelig i alle tenkelige situasjoner, slik kan man gi hjelp til brukere på en enkel måte. Arbeidssted, rolle og hvor brukeren befinner seg i DIPS Arena, skaper grunnlag for visning av relevante guider. Informasjonen blir lettere å lære når den er tilgjengelig når brukeren trenger hjelp, for eksempel i arbeid med vurdering, konsultasjon eller bestillinger.

Veien til selvhjelp blir betraktelig kortere når brukeren ikke trenger å henvende seg til en ekstern brukerportal for hjelp. På maks ett minutt skal brukeren kunne se gjennom en relevant steg-for-steg-guide som er lett å følge. Da kan man raskt komme videre i arbeidet. 

dips och inline

Pasientjournalsystemet DIPS Arena med InfoCaption integrert, som lister opp guider om systemet.

Quote At brukeren opplever å få effektiv hjelp i det daglige arbeidet er uten tvil den største suksessfaktoren i prosjektet.

Merete Johansen, prosjektleder for overgangen til DIPS Arena - Nordlandssykehuset

Kundcase_nordlandssykehuset

Rett hjelp til rett tid

I dagene etter lansering ble det sett over 5000 hurtigguider, men det kom bare inn ca. 1000 chat-henvendelser, noe som tydelig viser hvilken enorm hjelp den kontekstsensitive hjelpen gav ved implementeringen. 

Med InfoCaption har Nordlandssykehuset kunne introdusere et helt nytt system på en brukervennlig måte. Ved å bevege seg bort fra tradisjonell læring til en innovativ plattform ble det implementert en bedre struktur på læremateriellet, og læringen ble mer effektiv. 

Vi forteller gjerne hvordan dere kan dele informasjon direkte i egne systemer.

Book demo!