InfoCaption
Boka demo

Upprop till kunskapsdelare! Skapa en hållbar offentlig sektor med hjälp av kunskaps-delning!

För några månader sen träffade jag en mycket inflytelserik person i det offentliga. Ärendet var ett annat men jag fick ändå en god inblick i vad SKL betraktar  som en av sina största utmaningar strategiskt. För om vi fortsätter att jobba på som idag, med nuvarande arbetssätt, processer och rutiner så kommer bland annat den allt äldre och därigenom mer servicekrävande befolkningen att skapa en ohållbar situation för det offentliga Sverige.

I sina undersökningar har SKL kommit fram till att det kommer behövas ca 500 000 nya anställda inom det offentliga inom tio år. Det ska ses mot bakgrund av att det idag finns ungefär 1.5 miljoner heltidstjänster i det offentliga Sverige. Att anställa dessa kommer vara en oerhörd utmaning av flera skäl. Ett av dom är att det saknas folk med kompetens. SKL och Vinnova vill mota denna utmaning på en rad olika sätt varav digitalisering står högt på agendan. Till exempel att använda digitala hjälpmedel för att göra kunskapsöverföringarna lättare så att kompetenskravet sänks och flera kan anställas. Själva digitaliseringen för ju med sig en hel del arbete kring normer och kan tvivelsutan komma att föra med sig större sociala förändringar som i sin tur löser delar av grundproblematiken.

 

 

SKL satsar på smarta sätt att göra offentlig sektor smartare. Känner du också att kunskapsdelning är jätteviktigt när du tittar på deras programfilm? Källa: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovation/innovation.4827.html.

Från vårt perspektiv, som agenter för kunskapsdelning, är det inte särskilt svårt att se att vi har en hel del att bidra med. Alla vi som jobbat med kunskapsdelning de senaste åren inom det offentliga sitter på erfarenheter och kunskap som har potentialen att göra denna utmaning betydligt mindre oöverstiglig.

Digitalisering av kunskap kortar avståndet mellan de som vet och de som behöver veta. Minskar lasten på kunskapsbärarna och frustrationen hos de som inte har den kunskap de behöver för att kunna sköta sitt jobb. Enbart den senare, uppskalad och tagen till sin fulla potential kan ta bort en stor del av den ohälsa som den åldrande befolkningen kommer att kräva hjälp med från den kommande offentliga sektorn.

Kunskapsrelaterad frustration och otillräcklighet som faktor bakom utbrändhet och arbetsmiljöproblem, det hävdar bland andra Arbetsmiljöverket och Världshälsorganistionen WHO.  - det säger sig nästan själv att detta är en ganska stor faktor och den kan botas genom att få på plats effektiv kunskapsdelning i en produktiv, människovänlig kunskapsdelande kultur.

Vi ser ju lite överallt hur enklare introduktionsutbildning / on-boarding gör att verksamheter kan ta in och sätta personal som annars varit okvalificerade i arbete precis när de behövs. Detta är digitaliserad kunskap när den är som bäst; en möjliggörare av ett mer dynamiskt och behovsstyrt arbetssätt. I förlängningen kommer vi att behöva se över våra normer kring kunskap. Att man har sitt jobb på grund av det man kan är inte längre helt korrekt; tvärtom - ibland är det en belastning att ha investerat många år i att skaffa sig en kunskapsmässig ryggsäck som är tung att bära och tar stor energi att hålla uppdaterad.

Det är detaljkunskaper som blir tunga och i vägen. Hur man gör. Metoder och handhavande kring verktyg till exempel. Visdomar, erfarenheter och förmåga att se makro-mönster i saker och ting däremot, det kommer vi att behöva långt mycket mer av.

Men - och det är ett stort men. Idag är vi så specialiserade så att var och en gör sitt - med perfektionen som mål; utan att koppla samman saker i så stor omfattning. Det är viktigare med experter än med sammanhang. Och det är det som gör det lite motigt. Som gör att bl.a. SKL behöver sätta till strategiska resurser för att fokusera om inför de stundande utmaningarna. För nu är det brist på generalister!

Människor som har förmåga att se synergier och drift att koppla dem samman till nya, bättre fungerande helheter utan att falla för frestelsen att revolutionera och få alla emot sig. Och för att kunna låta oss och andra bli generalister behöver vi mer än något annat just dela kunskap. Utan att känna rädsla för att inte äga sin specialistnisch längre utan i nyfiken lust att korsbefrukta!

Så det finns en massa kul saker att göra för oss kunskapsdelare! Massor! Varför inte söka en slant från vinnovas utlysningar inom social eller normkritisk (vi bryter ju mot normer kring kunskap) innovation och starta ett fälttåg i din organisation?

 

 

Vill du lära dig mer?Ladda ner e-bok

 

2020-06-08

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Nils Erik Wallman InfoCaption

Nils Erik Wallman