InfoCaption
Boka demo

Om att införa någonting nytt

Rutiner. De hjälper oss att utföra uppgifter bättre och snabbare, men de kan också vara ett hinder för utvecklingen. Med fasta rutiner finns risken att det skapas en trygghet som vi inte vill släppa taget om, vilket kan leda till att vi inte reflekterar över våra arbetssätt. När kollegor ifrågasätter eller kommer med förslag kanske vi har svårt att ta det till oss för att vi inte vill riskera tryggheten. Rutiner kan därför leda till att vi missar en möjlighet till förbättring.

pexels-pixabay-257881Förändring kan vara nödvändigt även om det känns obekvämt.

Hur nya saker blir etablerade och sedan gamla

Det tar tid för nya idéer, paradigm och förändringar att slå igenom. Den vetenskapliga teorin ”Diffusion of Innovation” (och dess kusin hajpkurvan), framtagen på 1960-talet av Everett Rogers, är ofta ansedd som en bra modell för att beskriva hur människan tar till sig nya saker, gör dem till en del av sin vardag för att sedan betrakta dem som gamla och förlegade.

Just diffusion of innovation tog fasta på hur jordbruket moderniserades under förra århundradet och parallellerna till digitaliseringen är slående. Den mest omskrivna parallellen är det så kallade ”gapet” (även känt som The Chasm) mellan entusiaster (early adopters) och mer pragmatiska användare (early majority). Här har många idéer och företag gett upp eftersom dess uppfinnare inte har haft tålamod att vänta på att en kritisk massa ska ändra sitt beteende.

En illustration av "Hype"-kurvan.

Diffusion of Innovation visar hur 2.5 % av befolkningen utgör uppfinnarna, medan entusiasterna motsvarar 12.5 %. Dessa två grupper gillar nya saker och har överseende med t.ex. barnsjukdomar. Resterande del av populationen är mer noggranna med att saker fungerar, har en bevisad nytta och att kostnaden är ekonomiskt försvarbar. Denna dynamik påverkar väldigt mycket hur vi tar till oss, inte bara nya tekniker och produkter, utan även nya arbetssätt och metoder.

Förändring kräver acceptans och tålamod

Hur gör man då för att införa något nytt, till exempel i en verksamhet med tydliga rutiner? Det visar sig gång på gång att vi människor behöver tre saker för att verkligen kunna genomföra förändringar.

  • En vision eller ett mål för vad vi vill uppnå.
  • Acceptans för nuläget / utgångsläget.
  • Övertygelse, tålamod och uthållighet för att nå målet.

Tålamod kan många gånger vara den viktigaste faktorn; förändring tar tid och det fungerar inte alltid felfritt inledningsvis. Att då acceptera att man inte är där man vill vara och fortsätta att jobba för sitt mål kan vara en utmaning.

Vår plattform hjälper er att dela kunskap så att medarbetarna känner sig trygga i sina arbetsuppgifter

Läs mer

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Nils Erik Wallman InfoCaption

Nils Erik Wallman