InfoCaption
Boka demo

Minska olyckor bland unga på jobbet med en bättre introduktion

Sommaren är för många en underbar tid med semester eller sommarlov. En välförtjänt vila efter vinter och vår. För väldigt många innebär sommaren också att gå till jobbet för första gången. Statistik från SCB visar att 168 000 ungdomar i åldrarna 16-19 år hade en förvärvsinkomst under augusti 2020 och inför sommaren 2022 utannonserades närmare 50 000 lediga platser för sommarpersonal enligt Arbetsförmedlingen. Under några veckor byts stora delar av ordinarie personal ut mot ungdomar som kommer skaffa sig sina tidiga eller första arbetslivserfarenheter.

Med detta kommer dessvärre även en mer dyster statistik som visar att ungdomar i åldern 16 till 24 år löper en större risk för arbetsplatsolyckor än deras äldre kollegor. Sommaren 2022 registrerades sjukfrånvaro för 1 500 ungdomar som följd av en arbetsplatsolycka och under de senaste 5 åren rör det sig om totalt 7 200 ungdomar. 

Detta har fått Arbetsmiljöverket att reagera och genomföra en inspektion av de branscher och arbetsplatser som pekas ut som vanligast bland ungdomar, bland andra:

  • Vård & omsorg
  • Handel & reparation
  • Hotell & restaurang
  • Tillverkning

Orsakerna till ökad risk bland unga

När Arbetsmiljöverket tidigare har gjort inspektioner i branscher med många ungdomar, har det visat sig att det ofta saknas rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Avsaknaden av rutiner kan även göra det svårare att ge en bra introduktion till nya medarbetare, vilket kan innebära en ökad risk för att råka ut för en olycka på jobbet. 

Många sommarjobbare har mindre erfarenhet, är ovana vid utrustning eller verktyg som används och potentiellt vågar de i mindre utsträckning ställa frågor om de känner sig osäkra, menar Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

 

Varför har man inte rutiner på plats?

Många verksamheter har idag rutiner, policys och processer som beskriver verksamheten och beskriver arbetet. I dagens ökade digitala arbetsklimat och arbetssätt blir det tydligare för allt fler organisationer hur viktigt det är att också ha en välfungerande rutin för sin dokumentation. Dels för att viktig information inte ska kunna gå förlorad om ”kunskapsbärarna” i organisationen försvinner, och dels för att rutiner kring dokumentation även är viktigt för att informationen ska vara lättillgänglig vid behov. Nya medarbetare har då lättare att få med sig viktig kunskap och bli medvetna om risker. 

 

Introduktion vid nyanställning är kritisk

När ungdomar fick beskriva sin upplevelse av introduktionen på sommarjobbet, var deras känsla att det nästan verkade kvitta eftersom det ändå bara rörde sig om några veckors jobb. Detta enligt Ekot den 11:e september 2023.

Oavsett om det har handlat om bristande rutiner eller om det beror på andra omständigheter, så är det ett faktum att introduktionen är oerhört värdefull för varje sommarjobbare.

Vi på InfoCaption vill dela med oss av en checklista med tips för att en introduktion ska tillgodose den anställdes behov utan att den blir för påfrestande för arbetsgivaren.

Checklista:

1: Besluta er för vilka delar av introduktionen som behöver vara fysiska med den anställde och vad som kan erbjudas i digitalt format.
Att digitalisera mycket av introduktionen kan på sikt spara tid när samma material kan återanvändas. Fysiska genomgångar är i många fall nödvändiga, men se till att det finns ett digitalt stöd för den anställde att komma tillbaka till när hen behöver det i arbetsdagen. Som nyanställd är det ofta mycket ny kunskap att hålla reda på och det är då värdefullt att man vet var man hittar relevant dokumentation när behovet uppstår. 

2: Enas om ett sätt för hur ni ska dokumentera.
Informationen ska vara lätt att ta till sig. Därav är det klokt att bestämma sig för ett format och en plats för all kunskap. Använd ett språkbruk som är enkelt att förstå, även om man saknar förkunskaper inom branschen. 

3: Värdera vad som behöver vara med vid introduktionen. 
För att informationsflödet inte ska bli överväldigande för den nyanställde kan det vara klokt att skala bort vissa delar av introduktionen. Istället kan den anställde få lära sig var informationen finns så att hen kan nå den när behovet uppstår. 

4: Samla allt på en plats!
Samla all information, kunskap och det material som berör rollen eller uppdraget på en och samma plats. Det bidrar till kvalitetssäkringen när medarbetare har enkel tillgång till relevant stöd i sitt arbete. Denna samlingsplats kan vara en kunskapsportal eller ert intranät. Men se till att det är lätt att hitta önskvärd information, annars finns det en risk att stödet inte används.

 

Sammanfattningsvis

För att reducera risker för arbetsolyckor kan vi som arbetsgivare ta vårt ansvar genom att dokumentera nödvändig och värdefull kunskap och tillgängliggöra den på bästa sätt. Skapa en introduktion till den nyanställde med delar av den kunskap som behövs i arbetet. Utöver detta behöver den anställde lära sig hur hen kan hitta information och kunskap när det uppstår ett behov. 

 

Vill du få fler tips kring onboarding av nyanställda?

New call-to-action

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Filip Björnberg InfoCaption

Filip Björnberg