InfoCaption
Boka demo

Hur löser ni dagligt lärande i er verksamhet?

Dagligt lärande kan låta jobbigt, men det är det enklaste sättet att lära sig något på!

En av utmaningarna i organisationer i dag är att information allt snabbare blir utdaterad och därmed är det svårt att hålla medarbetarna uppdaterade. Kursformen blir för trög och för kostsam, speciellt när det gäller rutiner, processer och vägledningar som ändras ofta. Dessutom är det ofta olämpligt att i detalj lära sig en lösning som du kanske använder sällan och med ojämna mellanrum. Själva begreppet dagligt lärande har två delar; dels att man får den kunskapen som man behöver varje dag, och dels att man lär sig av det. Ovanpå det ligger att man lär sig bäst om man lär sig något varje dag.

Foto på en väldigt rörig bokhylla.Såhär kan informationshögen se ut i ett företag…

 

Det här med e-learning...

Även om man har bra intentioner och tänker i förväg vid upphandling ser många på e-learning skrämmande ofta som ett sätt att slippa vara fysiskt närvarande på en kurs med ett tråkigt ämne, och istället göra det på sina villkor vid sin egen dator. Om man inte riktigt vill lära sig har man sämre uppmärksamhet under utbildningen och även fast man gör det på sina egna villkor tar man inte till sig det man ser och hör helt och hållet.

Något som också är vanligt är att informationen i många fall är nästan omöjlig att komma åt efteråt då den ligger inlåst i ett LMS (Learning Management System) - vilket ju är raka motsatsen till hur enkelt det vanligtvis är att hitta information i vår vardag. När man undrar hur man gör något är det första stället man besöker Google. Man hittar kanske en genomgång på Youtube eller ett inlägg på ett forum som beskriver hur man gör det och vips så har man fått lösningen.

Den bästa motivationen för lärande har alltid varit behov. Om informationen som man behöver hade varit tillgänglig när man behöver den hade inlärningsprocessen i princip skött sig själv. Kurser är bra till mycket, men i många fall är det bästa tillvägagångssättet att göra mindre kunskapsartiklar tillgängliga just precis när behovet finns där för medarbetaren.

 

Uppdaterad information

Informationsdelning på det sättet fungerar bäst när informationen som man behöver i vardagen ligger lättillgänglig. Det är inte bara när du behöver veta något om det specifika ekonomisystemet som du bara använder två gånger om året som du letar upp kunskap.

Normen i dag är att man köper in ett dyrt e-learningssystem som handlar om ett specifikt tema, och använder detta system på ett kursliknande sätt. Systemen blir större och större, för när man har betalat för det kan man ju lika gärna lägga till en liten del om nästa ämne också. Och lägg till lite av det här, och lite av det där. Systemen blir även snyggare och snyggare, och det läggs mycket pengar på att det man producerar inte ska se så tråkigt ut att de som behöver det inte kommer att använda det. Men tänk efter — behöver man verkligen lägga miljoner kronor på att e-learningen ska se fräsch och tilltalande ut? Om man verkligen, verkligen behöver informationen borde den väl uppfattas relevant ändå? Utbildningen fungerar inte bättre för att den ser snygg ut, en utbildning fungerar bäst när man behöver den.

Foto på en välorganiserad bokhylla.…Men om det görs på rätt sätt kan informationen bli mycket mer tillgänglig.

Lär dig något varje dag

Hjärnan fungerar bäst när man lär sig något varje dag. Även om man ofta kan söka upp den information man behöver, och på det sättet lära sig något nytt, kan man även använda ett push-trainingsystem – ett system för micro- eller nano-learning. Med push-training kan man sätta upp målgrupper och information och sedan koppla ihop dem. Man kan skicka ut e-post eller notifikationer som uppmanar målgruppen till att titta på materialet och när de gör så lagras deras sessioner. På så sätt kan man säkerställa att dom får med sig informationen och lär sig något nytt.

Det är en bra ersättare av den klassiska e-learningen, som ofta tar en stor del av dagen att genomföra, för att man då kan lägga tre-fyra minuter på att titta på en del av en större kurs, och göra klart kursen under några dagar eller veckors tid istället. Materialet ligger självklart lätt tillgängligt utifall att man behöver det. Man behöver ju tänka på att lärande fungerar bäst när man behöver det.

Vi människor har i alla tider lärt oss genom att lösa problem, bli bättre bit för bit och först i efterhand inse att vi byggt vad som kallas ”kompetens”, med push-training kommer utbildningsscenariot närmare denna naturliga läromodell, människorna får lättare att ta till sig informationen och verksamheterna får en större frihet att ändra arbetssätt och metoder då man har ett effektivt sätt att ändra kunskapen hos dess medarbetare.

 

Andra källor om ämnet

learningsolutionsmag.com

forskning.no

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Morten Spaniland InfoCaption

Morten Spaniland