InfoCaption
Boka demo

Att utbilda med video tydliggör instruktioner

Ibland räcker det inte med enklare textinstruktioner för att på ett så pedagogiskt sätt som möjlighet lära ut hur en anställd bör arbeta, för att öka säkerheten. Framförallt när det handlar om risken att skada individen själv, kollegor och patienter är det extra viktigt att instruktionerna är tydliga för de anställda.


Utbildningar inom säkerhet för medarbetare kan ske på många sätt och erbjudas som lärarledda under en fysisk utbildning eller som digital e-learning. Vid digitala utbildningar används ofta innehåll i form av text och bild, vilket fungerar bra om utbildningen rör informationssäkerhet, GDPR eller liknande digital säkerhet. Men när utbildningen handlar om praktisk säkerhet, likt arbetsmiljösäkerhet eller rutiner och arbetssätt som syftar till att öka säkerheten för andra medarbetare och patienter, räcker inte alltid text och bild till.

När det gäller risker som kan leda till fysisk skada - exempelvis hur man flyttar en patient som har fysisk nersatt förmåga och är mer sårbar - är det bättre att få se någon som via video praktiskt visar hur man ska utföra ett moment på bästa sätt, snarare än att själv skapa sig en bild av det genom text och bilder.

Ett bra exempel på detta är Laholms kommun som tagit fram en förflyttningsutbildning. Utbildningen lär ut hur förflyttningar ska utföras och vilka ordinarie hjälpmedel som kan användas för att förflyttning ska ske på ett patientsäkert och ergonomiskt sätt. Det var ett nära samarbete mellan olika professioner inom rehab-enheten inom kommunen, som tillsammans tog fram videoinstruktioner som visar hur olika hjälpmedel fungerar.

hjalpmedel

En av guiderna i utbildningen, som beskriver hur olika hjälpmedel ska hanteras på bästa sätt. Klicka här för att se guiden

 

Caroline Strid, berättar om bakgrunden till en av guiden:

”Guiden skapades som en del av en förflyttningsutbildning, men tanken är att den även ska kunna visas för personalen oavsett när de har behov av det. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda bra instruktioner oavsett plats när de behövs”.
 

Vi i Team InfoCaption tycker detta är ett bra exempel på hur man kan skapa en tydlig instruktion med enkla medel. Förutom att guiden är en del av en utbildning agerar den också självhjälp, och kan ses fristående vid behov. Den här typen av instruktioner kan med fördel göras tillgängliga med hjälp av QR-koder eller NFC-taggar. Dessa kan sedan placeras på hjälpmedlen så att det snabbt går att få fram instruktionen i sin telefon precis där man befinner sig, och just när behovet uppstår.

 

Laholms kommun har tack vare deras fantastiska arbete fått utmärkelsen Månadens guide. 

 

Vill du lära dig mer om hur ni kan kunskapsdela på ett smidigt sätt?

Boka demo!

 

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér