InfoCaption
Boka demo
Pyramid_nobg_full

Process

Att dokumentera arbetssätt och rutiner genom att rita upp processer gör det enkelt för medarbetare att se sin del i helheten. Med ökat engagemang arbetar alla på samma sätt, men finns det fler fördelar?

Varför ska man använda processer?

Organisation

Identifiera styrkor och svagheter

Processer är ett bra sätt att kvalitetssäkra att organisationen arbetar ihop. Som en integrerad del i det dagliga stödet går processer från att vara ett verktyg för ledningsgrupp till något alla tar ägarskap i. På så sätt kan man tillsammans vidareutveckla processerna och identifiera styrkor och svagheter i organisationens arbetssätt.

Team

Fördela ut roller och ansvar

Det kan ta tid innan nya arbetssätt blir rutin, men med processkartor får hela teamet koll på vem som gör vad och i vilken ordning. Processerna kan beröra enskilda avdelningar eller vara teamöverskridande och fördelar tydligt ansvar och roller inom teamet.

Individ

Dagligt stöd för den anställde

Tydliga processer med länkade guider ger medarbetare insikt i både vad, när och hur de ska utföra en arbetsuppgift. Snabbt och smidigt processkapande låter alla som är ansvariga för, eller deltar i, en process själva skapa och förbättra processen. 

Engagera_organisationen_gul

Hur kan InfoCaptions processverktyg hjälpa till?

Med obegränsat antal licenser kan flera medarbetare i organisationen enkelt rita professionella processkartor. Det är enkelt att dela upp komplexa processer i mindre delprocesser och även koppla relevanta guider till varje steg.

Ansvaret kan delegeras genom hela verksamheten och arbetssätt kartläggs enkelt av den som aktivt arbetar inom det område som dokumenteras.

Från Arbetsflöde till Process, vad ingår?

Arbetsflöde är en guidetyp som alltid ingår när du köper InfoCaption som plattform. Med tillägget Process erbjuds många fler funktioner om du är ute efter ett mer omfattande processverktyg.

Arbetsflöde arbetsflode_vit          Process process_vitikon

 

Rita arbetsprocesser i ett webbaserat gränssnitt
arbetsflode_vit process_vitikon

Koppla in guider och dokument i processens olika delar
arbetsflode_vit process_vitikon

Skapa huvudprocesser och bryt ner i delprocesser
process_vitikon

Organisera processer i processtyper
process_vitikon

Följ upp förändringar med hjälp av inbyggd versionshantering
process_vitikon

Skapa relationer mellan processer
process_vitikon


Sätt processtatus
process_vitikon

Koppla processägare och ansvariga befattningar till processer och roller i processerna
process_vitikon

Processer_NoBGslim

Det är inte så komplext som det låter,
 vi visar hur!

Vi hjälper er gärna med hur vårt processverktyg - ett ord som får många att rygga tillbaka - enkelt kan implementeras i er organisation. Låt inte den oskyldiga processkartan avskräcka från tydlighet, struktur och engagemang.

Hör av dig så visar vi hur verktyget fungerar och hur man enkelt kan skapa och underhålla processer.

 

Bli personoberoende
Blogg

Verktyget som kan göra underverk i organisationens dagliga arbete

Lär dig hur processkartläggning kan liknas recept vid matlagning och tre framgångsfaktorer för att inte låta processkartläggning bli svårare än nödvändigt.

Till blogginlägget