InfoCaption
Booke demo!
dokumenterer arbeidsmetoder

Prosess

Det blir enklere for ansatte å se sin del av helheten når man dokumenterer arbeidsmetoder og rutiner, med å tegne opp prosesser. Med økt engasjement arbeider alle på samme måte, men finnes det flere fordeler?

Hvorfor skal man bruke prosesser?

 

Organisasjon

Identifisere styrker og svakheter

Prosesser er en god måte å kvalitetssikre at organisasjonen jobber sammen. Som en integrert del i den daglige støtten går prosesser fra å være et verktøy for ledelsen til noe alle kan ta eierskap i. På denne måten kan man videreutvikle prosessene sammen, og identifisere styrker og svakheter i organisasjonens arbeidsmetoder.

Team

Fordele roller og ansvar

Det kan ta tid før nye arbeidsmetoder blir en rutine, men med prosesskart får hele teamet oversikt over hvem som gjør hva, og i hvilken rekkefølge. Prosessene kan gjelde egne avdelinger eller team og fordeler tydelig ansvar og roller i teamet.

Individ

Daglig støtte for den ansatte

Tydelige prosesser med lenker til guider gir ansatte innsikt i både hva, når og hvordan de skal utføre en arbeidsoppgave. Prosessene er rask og enkle å opprette slik at alle som har ansvar eller deltar i en prosess kan opprette og forbedre prosessen.

Engagera_organisationen_gul

Hvordan kan InfoCaptions prosessverktøy hjelpe?

Med ubegrenset antall lisenser kan flere ansatte i organisasjonen lett tegne profesjonelle prosesskart. Det er enkelt å dele komplekse prosesser i mindre delprosesser og koble relevante guider til hvert steg.

Ansvaret kan delegeres i hele virksomheten, og arbeidsmetoder kartlegges enkelt av den som aktivt arbeider innen det området som dokumenteres.

Fra arbeidsflyt til prosess, hva er forskjellen?

Arbeidsflyt er en guidetype som alltid er inkludert når du kjøper InfoCaption som plattform. Med tillegget Prosess tilbys det mange flere funksjoner, dersom du er ute etter et mer omfattende prosessverktøy.

Arbeidsflyt arbetsflode_vit          Prosess  process_vitikon

 

Tegn arbeidsprosesser i et web-grensesnitt.
arbetsflode_vitprocess_vitikon

Koble til guider og dokument i prosessens ulike deler.
arbetsflode_vitprocess_vitikon

 

Lag hovedprosesser og bryt ned i delprosesser.
process_vitikon

Organiser prosesser i prosesstyper.process_vitikon

Følg opp endringer med hjelp av innebygd versjonshåndtering.
process_vitikon

 

Lag relasjoner mellom prosesser.
process_vitikon


Sett prosess status.

process_vitikon

Koble prosesseiere og ansvarlige stillinger eller roller til prosessene.process_vitikon

 

Processer_NoBGslim

Det er lettere enn du tror, vi viser hvordan!

Vi hjelper deg gjerne med hvordan vårt prosessvektøy -et ord som får mange til å rygge - enkelt kan implementeres i din organisasjon. Ikke la det uskyldige prosesskartet skremme deg fra tydelighet, struktur og engasjement.

Ta kontakt så viser vi hvordan verktøyet fungerer og hvordan man enkelt kan lage og vedlikeholde prosesser.

 

Bli personuavhengig
Blogg

Verktøyet som kan gjøre underverker i organisasjonens daglige arbeid

Lær hvordan prosesskarlegging kan sammenlignes med en matoppskrift og tre suksessfaktorer som gjør det enkelt å vedlikeholde.

Til blogginnlegget