InfoCaption

Webinar - 13:e mars kl. 10:00-10:30

Hur skapar man en arbetsplats utan stress?

De flesta har någon gång under yrkeslivet känt av stress kopplat till kunskapsrelaterade påfrestningar, detta kallas ofta för kunskapsrelaterad stress. Ofta handlar det om en uppgift som man inte vet hur man ska lösa eller vem man ska fråga om hjälp. Det motsatta är också vanligt, att man är den på arbetsplatsen med specifik kunskap som ständigt får svara på samma frågor, vilket kan leda till att man inte hinner med sina arbetsuppgifter, eller behöver vara tillgänglig även efter arbetstid. 

För arbetsgivaren är det mycket viktigt att se över hur man som organisation kan arbeta för att skapa en trivsam arbetsmiljö för medarbetarna. Man behöver arbeta proaktivt i organisationen för att åtgärda de situationer som kan orsaka påfrestningar och skada för de anställda. Men hur gör man det? I detta webinar ger vi dig värdefulla tips! 

Under detta webinar får du lära dig:

  • Kunskapsbärare och kunskapssökare
  • Vad kostar kunskapsrelaterad stress
  • Tips för att minska kunskapsrelaterad stress

Välkommen!

Våra webinar är alltid helt kostnadsfria. 

 

Filip New Yellow 540x700

 

Anmäl dig här