InfoCaption
Booke demo!

Felles kurs innen helse inspirerer Sveriges regioner

E-learningInfoCaption i praksisBedriftsutvikling 3 min. lesning

Digital veiledning - fordeler med en brukervennlig kunnskapsbank

InfoCaption i praksisBedriftsutvikling 3 min. lesning

Effektivt prosessarbeid i Älmhults kommune: Samarbeid & helhetsforståelse

ForretningsutviklingKnowledge ManagementInfoCaption i praksisBedriftsutvikling 4 min. lesning

Innovativ interaktiv opplæring: Nacka kommune sertifiserer gjestfrihet

E-learningForretningsutviklingPerformance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Verdsatt guide for utregning av karbohydrater for en tryggere hverdag

InfoCaption i praksis 4 min. lesning

Samarbeid på tvers av kommunegrenser: Inspirerende initiativ til viktig arbeid

InfoCaption i praksis 4 min. lesning
Tilgang til kunnskap: en nøkkel til vellykket  partnerskap
InfoCaption i praksis

I et arbeidsmarked som blir stadig mer avhengig av samarbeid mellom bedrifter, er tilgang til relevant og lett tilgjengelig informasjon avgjørende. Å dele retningslinjer og kunnskap har blitt en...

Mangfold i fokus: forstå viktigheten av digital tilgjengelighet
InfoCaption i praksis

Bevissthet og kunnskap om digital tilgjengelighet har økt de siste årene, men ofte blir det fortsatt ikke prioritert. Det er ikke bare offentlig sektor som har ansvar for digital tilgjengelighet -...

En innbydende onboarding gir nye medarbeidere en god start
InfoCaption i praksisOnboarding

Gjennom å gi nyansatte en introduksjon i et format som er lett å ta til seg og som også er mulig å redigere på en enkel måte, sørger man for at nyansatte får en best mulig start på den nye...

Tiltrekk læring med interaktivitet og variasjon
E-learningForretningsutviklingPerformance SupportInfoCaption i praksis

At mennesker er forskjellige er ikke noe nytt. Det samme gjelder hvordan vi tar til oss kunnskap og informasjon. Noen av oss foretrekker visuell og auditiv læring mens andre foretrekker å lese seg...

Del og delta på opplæringer innen offentlig sektor
ForretningsutviklingInfoCaption i praksis

Alle bedrifter har behov for læring og mange har behov for samme type læring da mange bedrifter arbeider med det samme og derfor har like kompetansekrav. Dette er spesielt tydelig innen offentlig...

Portal som inspirer til læring
E-learningInfoCaption i praksis

Å spre kunnskap internt i organisasjonen kan være en vanskelig nøtt å knekke. På InfoCaption har vi jobbet iherdig for å forenkle denne oppgaven for flest mulige organisasjoner. En av våre...