InfoCaption
Booke demo!
Infocaption Track

Høyne og sikre kunnskapsnivået i organisasjonen.

5-moments-More-Utan-BG-Transparent-2019-02-14

Lag og følg opp kurs

Med InfoCaption Track kan du sette sammen pakker med guider, prosesser og eksterne lenker til onlinekurs. Koble en kunnskapstest til kurset, og følg opp resultatene på individnivå for å sikre kunnskapen i din organisasjon.

Følger og fremmer virksomhetens læring

Se kurs- og guidestatistikk

Med analyseverktøyet følger du opp brukerstatistikk for guider, kurs og annet på individnivå.

 

Importer SCORM-objekt

Importer ferdigprodusert e-læring i SCORM-format og følg opp kursresultatene.

 

Fra kurs til håndbok

Etter et fullført kurs kan materialet gjøres tilgjengelig på søkesider eller lenkes ut. Brukerne kan hele tiden være trygge på at det de har lært seg på kurset finnes tilgjengelig som støtte ved behov.

Quote "Vi lager InfoCaption-opplæringer for å sertifisere brukere av vårt dokumentasjonsystem innenfor helsetjenester, og kan på den måten få ansatte i drift mye raskere enn når vi benyttet oss av lærerstyrt opplæring. Nytt personale får se på den digitale opplæringen i løpet av introduksjonen, og trenger ikke å vente på å få plass på en lærerstyrt opplæring. Ved å synke brukerkatalogen blir opplæringen automatisk godkjent og den nyansatte får automatisk tilgang til systemet."

Olov Götheson, IKT-pedagog– Umeå kommune

Säkerställ kunskapsnivån

Høyne og sikre kunnskapsnivået!

Det å kunne lære seg noe akkurat når behovet oppstår har bevist seg å gi best effekt. InfoCaptions nettbaserte kurs gjør det mulig å lære seg noe når og hvor man vil.

Kursmaterialet kan gjøres tilgjengelig etter kurset. Dette gjør at brukerne kan vedlikeholde kunnskapene og forhindre at de glemmer det de har lært seg. Når man på denne måten kombinerer formell og uformell læring maksimeres effekten av en opplæringsinvestering.

Vil du vite mer om Track?

Kontakt oss

Skicka gärna ett meddelande till oss så berättar vi hur ni kan använda InfoCaption Track för att både främja och följa organisationens lärande.