InfoCaption
Booke demo!

Lett tilgjengelig kunnskap effektiviserer opplæring av nyansatte

Når kunnskap og informasjon er dokumentert og digitalt tilgjengelig blir det enklere å lære, når som helst og hvor som helst. Dette er noe både medarbeidere og organisasjonen tjener på.

Å bruke "how to"-guider har mange fordeler. De kan gi støtte i hverdagen for den som sitter fast og ikke vet hvordan en arbeidsoppgave i et system eller i praksis skal løses. Man kan også forkorte introduksjonsopplæringen ved å gi læring på et mer håndterlig nivå, og i stedet la "how to"-guidene hjelpe den ansatte når det arbeides med oppgavene.

I tillegg til å være et supplement til en introduksjonsopplæring kan digitale guider også fungere som erstatning for en teoretisk opplæring for ansatte som ikke har hatt mulighet til å delta.

For å korte ned en onboarding-prosess ytterligere, kan man også sende ut guider i forkant av en teoretisk opplæring for å forberede dem på hva som skal gjennomgås i opplæringen.

Ljungby kommune hadde akkurat dette i tankene da de tok frem en håndbok som støtte ved utrulling av Office 365 i organisasjonen.

bildKlikk her for å åpne håndboken.


Albina Ajvazaj som laget håndboken forteller hvordan hun tenkte:

”Ljungby kommune startet høsten 2018 utrulling av Windows 10 og Office 365. En av mine oppgaver i dette prosjektet var å lære opp administrativt personell i avdelingene. Håndboken er et supplement til den teoretiske opplæringen og en støtte til de andre. Den hjelper også nyansatte å komme raskere inn i Office 365. 

Vi har hatt InfoCaption bare i et år, og Ljungby kommune ser at InfoCaption vil bli brukt i stadig større omfang og innen flere områder. For eksempel guider til ulike brukersystemer, portal for nyansatte, opplæringstester med mer. Håndboken er bare begynnelsen." 

InfoCaption synes håndboken er et perfekt eksempel på hvordan man kan gi sine medarbeidere mulighet til å kunne lære ut fra egne forutsetninger. Det er også et godt eksempel på hvordan en håndbok kan ha mange forskjellige formål: som supplement til en opplæring, støtte i hverdagen og raskere onboarding av nyansatte. Håndboken fortjener virkelig tittelen Månedens guide i november!

Godt jobbet og mange gratulasjoner til:
Albina Ajvazaj, Ljungby kommune!

/Team InfoCaption

Som takk til personen eller personene som har laget månedens guide velger InfoCaption hver måned å donere 1000 kr til en ideell organisasjon som tilbyr opplæring eller på andre måter hjelper mennesker inn på arbeidsmarkedet.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan effektivisere introduksjon av nyansatte? 

New call-to-action

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Niklas Rosén InfoCaption

Niklas Rosén