InfoCaption
Booke demo!

Hjelp ansatte å finne fram i labyrinten av kunnskap

Du har sikkert hørt om ansatte som ofte er misfornøyd med et system eller praksis, selv om det kanskje egentlig handler om at de ikke ser helheten. Dersom man kan bidra til hjelpe ansatte å forstå helheten, kan man motvirke negativ innstilling som dette. Men hvordan gjør man det?

Skap forståelse for helheten

De fleste av oss kan kjenne seg igjen i hvordan det er å havne i en vanskelig arbeidssituasjon der mange parter er involvert, og der både enkle og mer avanserte oppgaver skal gjøres. Og der det viktigste er at oppgavene utføres til rett tid i forhold til hverandre. Innleveringer, vurderinger og godkjenninger er alle eksempler på punkter som kan være viktige komponenter i en slik prosess.

For at en skal få gode forutsetninger for å forstå helheten i en omfattende arbeidsoppgave, må man starte med det enkle: hva er det jeg må gjøre? Ved å lage et lett tilgjengelig prosesskart med tydelige rollefordelinger for hvem som skal gjøre hva, forenkler man arbeidsdagen for ansatte der arbeidet er basert på prosesser. I tillegg reduserer man kunnskapsrelatert stress som er relatert til å vite hvor du passer inn i helheten.

Åmåls kommune hjelper sine ansatte å finne sin plass i helten med hjelp av prosesser som kartlegger arbeidsoppgavene innen de respektive avdelinger.

Pia Carlsson (bedriftsutvikler), Åmåls kommune forteller videre:

Åmåls kommune arbeider med å kartlegge og dokumentere prosesser innen mange virksomhetsområder. Målet er både å kvalitetssikre og forbedre arbeidet ut fra gjeldende lover og regler. og utvikle bedriften med kunden i fokus.

Ved å se hele prosessen ut fra den enkeltes perspektiv, tydeliggjøres aktivitetene slik at den enkeltes behov blir ivaretatt. Da kan ansatte både i og utenfor bedriften diskutere hvordan vi kan forenkle, forbedre eller fornye ulike deler av prosessen.

Ved hjelp av InfoCaptions prosessmodul har vi nå i Åmåls kommune et enkelt og brukervennlig verktøy, som etter hvert vil kunne brukes av flere ansatte i bedriften.

MG_Blogg_featured_22Amal
Klikk her for å se en av Åmåls kommunes prosesser.

Åmåls kommune får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utnevner vi på InfoCaption Månedens guide - en guide som vi vil løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften. Som takk til personen/personene som har laget Månedens guide donerer vi hver måned kr 1 000,- til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere arbeidsplasser i utsatte land. Hand in Hand arbeider med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon "å gjøre det enklere for ansatte å hjelpe hverandre".

Vi i team InfoCaption synes at dette er en bra måte å arbeide på: Ved å kartlegge arbeidsprosesser og lage guider for å beskrive arbeidsoppgaver har man forenklet arbeidsdagen for mange ansatte i kommunen. Det synes vi er verdt å feire.

 

Vil du lære mer om hvordan du kan komme i gang med prosesskartlegging i din bedrift?

Book demo!

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Björn Johansson InfoCaption

Björn Johansson