InfoCaption

Webinar - 19:e maj kl. 10:00-10:30

Ett klick till självhjälp – en nyckelfaktor vid systemimplementation

Medarbetare ställer allt högre krav att snabbt kunna få tillgång till kunskapsstöd i sin arbetsdag – och det med rätta! Ett effektivt kunskapsstöd ger medarbetare en betydligt mindre stressad vardag, säkerställer kvalitet på utförda arbetsuppgifter samt skapar stora tidsvinster för den enskilda medarbetaren och för organisationen som helhet.

Några som insåg detta var Nordlandssykehuset när de skulle implementera ett nytt system för journalhantering, DIPS Arena. Inför lanseringen skapades, med hjälp av InfoCaption Inline, kunskapsstöd direkt i sjukhusmedarbetarnas arbetsflöde. Medarbetarna kunde med hjälp av Inline endast med ett klick få hjälp direkt i den aktuella vyn i systemet. Implementationen för Dips Arena och övergången för 3000 medarbetare gjordes till 100 % digitalt utan någon klassisk klassrumsutbildning och med en bråkdel av de superanvändare som vanligtvis används.

Under webinaret kommer representanter från Nordlandssykehuset inspirera er hur man strategiskt kan jobba med Performance support för att förkorta vägen till självhjälp!

 

Webinaret kommer att ske på svorska med en kombination av norska och svenska talare.

 

Välkommen!

 

Digitalisera lärande-2

 

Anmäl dig här