InfoCaption

Webinar - 27 februari kl. 10:00-10:30

Vem gör vad, hur och när? Så får du struktur i en organisation som ständigt utvecklas

Om det är något vi vet om vår omvärld så är det att saker hela tiden förändras, och som organisation behöver man vara snabbrörlig för att hänga med. Få organisationer har full koll på hur man faktiskt jobbar idag - vem gör vad och vilken av alla rutiner är den dagsaktuella?

InfoCaptions lösning är ett processverktyg som ger nytta i hela organisationen eftersom det ger medarbetare insikt i både vad, när och hur de ska utföra en arbetsuppgift. I vår plattform skapar du en beskrivning av verksamheten som går lika snabbt att uppdatera som verksamhetens faktiska process gör. Du kan alltså säkerställa att processbeskrivningarna hålls aktuella: processerna uppdateras i takt med verksamheten och blir levande, helt enkelt. Som en integrerad del i det dagliga stödet går processer från att vara ett verktyg för enbart en ledningsgrupp till något alla tar ägarskap i. På så sätt kan man tillsammans vidareutveckla processerna och identifiera styrkor och svagheter i organisationens arbetssätt. 

I en föränderlig värld behöver vi också skapa trygghet för våra medarbetare och en viktig komponent i det är att tydliggöra det dagliga stödet. Och tillgängligheten behöver vara hög: helst bara ett klick bort! När medarbetare vet hur de ska agera i sin arbetsvardag och hur flödena ser ut minskar stressen och de kan fokusera på sina huvuduppgifter. 

Välkommen!

 

Våra webinar är alltid helt kostnadsfria. 

 

5 moments More 2019-03-27

Anmäl dig här