InfoCaption

Live demo - 18:e oktober kl. 10:00-10:30

InfoCaption Process - det ska vara lätt att göra rätt!

Tydliga processer med länkade guider ger medarbetare insikt i både vad, när och hur de ska utföra en arbetsuppgift. För att processer ska skapa värde tror vi på InfoCaption att en nyckelfaktor är att det både är enkelt att skapa och uppdatera processer. För om det är något vi vet om vår omvärld så är det att saker hela tiden förändras.

Så ett lättanvänt processverktyg kommer innebära att:

• Flera medarbetare kan skapa processer (de som faktiskt sitter på kunskapen om hur processen på riktigt fungerar)

• Processerna uppdateras när något i er verksamhet ändras


I InfoCaption Process kan du dessutom koppla på guider vilket skapar en extra dimension i processerna där man på bara ett klick går från relativt abstrakta processaktiviteter till ytterst konkret utförande.

I höst släpps en ny förbättrad version av InfoCaption Process med:

  • Förbättrat gränssnitt för administratörer
  • Förbättrade sorterings och filtreringsmöjligheter
  • Förbättrade möjligheter att dela processer
  • Uppdaterad processnotation

 

Vilka är vi i team InfoCaption?

Vi erbjuder en lösning för både e-learning och Performance Support, där vi har en ledande ställning på den kombinationen i Skandinavien. Fler än 250 organisationer använder InfoCaption för digitalt lärande, med ett snitt på 23.000 skapade guider från producenter i månaden.

 

Välkommen!

 

change kapad

 

Anmäl dig här