<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=224668988037665&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
InfoCaption
Boka demo

Månadens guide - november 2018

Har du nån gång känt ett behov av att få ner olika moment och aktiviteter som ska ske i en arbetsprocess? Och kanske till och med ge instruktioner om vad varje berörd medarbetare förväntas göra i varje delmoment? Det är precis vad skaparen bakom månadens guide har gjort med hjälp av InfoCaptions verktyg Arbetsflöde!

Annika Eriksson, Objektspecialist inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Region Uppsala, berättar nedan hur hon ritat ett mycket användbart arbetsflöde för att beskriva avvikelsehantering i systemet MedControl:

" — MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelsehantering. Alla medarbetare har ansvar för att risker och skador upptäcks, rapporteras och åtgärdas för att minska risken för upprepning. Ett aktivt arbete med avvikelsehantering ska märkas och göra skillnad för patienter/kunder och medarbetare.

När en medarbetare rapporterat en avvikelse som rör en patient, så går avvikelsen till Ansvarig/Ärendeansvarig på händelseplatsen. För att förtydliga och underlätta arbetet för Ansvarig/Ärendeansvarig och andra personer som arbetar med avvikelsen, har vi gjort ett visuellt flöde med hjälp av InfoCaptions Arbetsflöde. Till aktiviteterna i arbetsflödet har vi länkat till specifika steg i guider och till dokument. MedControl är uppbyggt med roller/rubriker och användarna jobbar sig nedåt i programmet. Arbetsflödet har därför samma rubriker och är ritat nedåt, så det stämmer överens med hur de arbetar i MedControl.”

Arbetsflöden är ett alternativ när lednings- eller kvalitetssystemet är svårtillgängligt och komplext. Vem som helst i organisationen kan rita en processkarta som står helt för sig själv, utan att behöva fundera över var det platsar i organisationens övergripande struktur. Eftersom arbetsflödet är enkelt att förändra och uppdatera hålls processen alltid aktuell. Annika Eriksson berättar vidare varför de tog fram arbetsflödet:

” — Alla användare har inte förstått sin uppgift i programmet. Målet är att det ska bli enklare att arbeta i programmet nu när berörda personer kan se hela flödet och sin del i flödet."

Vi är imponerade över Annikas arbete och övertygade om att detta kommer underlätta mycket för medarbetarna inom verksamheten.
Stort grattis och bra jobbat hälsar alla vi på InfoCaption!


Till arbetsflödet

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Emma Bergsten InfoCaption

Emma Bergsten