<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=224668988037665&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
InfoCaption
Boka demo

Månadens guide – juli 2018

Med textguiden ”Akutkliniken – Hantera vårdbegäran” har Region Örebro län skapat en guide som visar hur man med några få rader informativ text och en länkad guide steg-för-steg guide kan skapa material som är till hjälp för läkare på länets akutmottagningar.

Guiden instruerar hur en läkare tar del av kommunens information när en patient försämrats och skickats in av kommunen för sjukhusvård. Med hjälp av guiden effektiviseras samarbetet mellan kommun och landsting och man undviker risken att viktigt information hamnar mellan stolarna. Avbrottet i läkarens arbete för att kommunicera med kommunen minimeras eftersom guiden visar exakt hur denne ska gå till väga. Inge-Maj Swenson, på Region Örebro län förklarar följande:

”När en patient försämras och behöver sjukhusvård, skriver sjuksköterskan i kommunen en ”vårdbegäran” i Lifecare SP, som är det IT-stöd vi använder för samordnad planering mellan Region Örebro län och länets 12 kommuner. Den här guiden visar hur läkaren går från befintligt vårdsystem till Lifecare SP för att läsa informationen från kommunen, kvittera och sedan skriva ett svar till kommunen om patienten återvänder hem.”

Bild på doktor som sitter vid en laptop.

Stort grattis önskar InfoCaption!


Till guiden

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Adam Eriksson InfoCaption

Adam Eriksson